Вие сте във ...... В помощ на директораПриложение №2- Инструкция за реда, подготовката, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина на служители от РИО- Пазарджик и директори на училища и ОДК от област Пазарджик


Каталог на критериите за качество в училище

Помагало по трудово право за директори на училища

Модул “Кариерно развитие на учителя и на възпитателя” - презентация