Вие сте във ...... В помощ на директора
З А Я В К А за задължителната документация за институциите, за които са предназначени документите за края на учебната 2014/2015 година

НАРЪЧНИК за самооценяване на професионална гимназия

Модел за качество на професионалното образование

Приложение №2- Инструкция за реда, подготовката, осъществяване и отчитане на служебните командировки и специализации в чужбина на служители от РИО- Пазарджик и директори на училища и ОДК от област Пазарджик


Каталог на критериите за качество в училище

Помагало по трудово право за директори на училища

Модул “Кариерно развитие на учителя и на възпитателя” - презентация

Заповед за командировка 2014 г. /нова/ - обърнете внимание на указанията за печат

Контролна дейност на Директора /презентация/ от Квалификационния семинар в СОУ "Ал. Иванов - Чапай"

Водене и съхранение на ЗУД /презентация/ от Квалификационния семинар в СОУ "Ал. Иванов - Чапай"

Организация на самостоятелна и индивидуална форма на обучение /презентация/