Вие сте в ...... Административни услуги - Издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас


З А Я В Л Е Н И Е за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием

ПРОТОКОЛ за издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в V клас на места, определени с държавния план-прием