Вие сте в ...... Административни услуги - Достъп до обществена информация


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това, през 2023 година в Регионално управление на образованието – Пазарджик

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Пазарджик за 2024 г. съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това, през 2022 година в Регионално управление на образованието — Пазарджик

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Пазарджик за 2023 г. съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор, който включва и данни за направените откази и причините за това, през 2021 година в Регионално управление на образованието — Пазарджик

СПИСЪК на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Регионално управление на образованието – Пазарджик за 2022 г. съгласно чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РУО- ПАЗАРДЖИК ЗА 2020 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РУО- ПАЗАРДЖИК ЗА 2019 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РУО- ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА РУО- ПАЗАРДЖИК ЗА 2017 Г. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

ТАКСИ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Списък на категориите информация за публикуване в интернет 2020 г.

Списък на категориите информация за публикуване в интернет 2021 г.