Вие сте в ...... COVID-19


Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.04.2022 г. 

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.04.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 31.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 30.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 28.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 24.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 23.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 22.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 21.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 18.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 16.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 15.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 11.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 07.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.03.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 28.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.02.2022 г.

Заповед за отмяна на Заповед на ИД Директор РЗИ Пазарджик за въвеждане на временни епидемични мерки на територията на област Пазарджик

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 24.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 23.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 22.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 21.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 18.02.2022 г.

Съгласуване на Заповед за промяна на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-105/01.02.2022 на ИД Директор РЗИ-Пазарджик

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 16.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 15.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 14.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 11.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 07.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.02.2022 г.

Заповед №РД09-2177- Предприемане на действия от РУО и директори на училища за преустановяване на присъствен образователен процес- 03.02.2022 h=

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 03.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.02.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 31.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 28.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 27.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 26.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 24.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 21.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 20.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 19.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 18.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 14.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 13.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 12.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 11.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 07.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 06.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 05.01.2022 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.01.2022 г.

Заповед №РД 09-4982-14.12.21 на министъра на образованието и науката

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 31.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 30.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 23.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 22.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 21.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 20.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 16.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 15.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 14.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 13.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 07.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 06.12.2021 г.

Заповед №РД 09-4813-03.12.21 на министъра на образованието и науката

Заповед №РД 09-4814-03.12.21 на министъра на образованието и науката

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 03.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.12.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 30.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 26.11.2021 г.

АКТУАЛИЗИРАНИ НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 24.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 23.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 22.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 19.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 18.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 17.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 16.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 15.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 12.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 11.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 10.11.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД-09-4247/08.11.2021г. и №РД-01-911/08.11.2021г.

НАСОКИ за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 09.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 08.11.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД 01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 05.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 04.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 03.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 02.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 01.11.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 29.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 28.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 27.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 26.10.2021 г.

Заболеваемост в област Пазарджик по общини към 25.10.2021 г.

ЗАПОВЕД №РД09-3596/20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката 

ЗАПОВЕД №РД09-3446/18.10.2021 г. на министъра на образованието и науката 

Приложени 1- образец доклад директор ЦПЛР-НДД 

Приложени 2- образец доклад директор  

НАСОКИ COVID-19