Вие сте в ...... Дистанционна форма на обучение


КЪМ МОМЕНТА В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК НЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ