Вие сте във ...... РИО ......Доклади Административни услуги
Д О К Л А Д за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставени от РУО – Пазарджик през 2021 година