Вие сте във ...... Държавни зрелостни изпити


27.04.2023 г.

   Заповед за утвърждаване на датите за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити по желание 
22.02.2023 г.

   ДЗИ 2023- заповед 
ДЗИ 2023- инструктивни писма