Вие сте в ...... Програма „Еразъм +“- Природните науки вдъхновяват

07.2022 г.
07.2022 г.
06.2022 г.
05.2022 г.
05.2022 г.
04.2022 г.
03.2022 г.
02.2022 г.
10.2021 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+:


    РУО- Пазарджик спечели пореден проект пo Програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 ”Образователна мобилност за граждани”, сектор „Училищно образование“, озаглавен „Природните науки вдъхновяват”, № 2020-1-BG01-KA101-078454. Проектът започна през м. декември 2020 г. и ще продължи до м. януари 2022 г.
    Целта на Проекта е повишаване на мотивацията за учене на учениците по природни науки чрез привлекателно обучение и образователна среда. Това ще се постигне чрез провеждане на две обучения в Европейски страни, които имат високи резултати по природни науки от международното оценяване PISA.
    В обученията ще участват 14 участници - учители по природни науки ЕГ „Б.Брехт“, гр. Пазарджик, ПГХХТ, гр. Пазарджик и СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик и експерти от РУО- Пазарджик,.
    Всички желаещи, следва да подадат в РУО – Пазарджик следните документи :

1. Формуляр за кандидатстване за обучение във Финландия на тема „PISA, тайните на финландската и европейските образователни системи“
2. Формуляр за кандидатстване за обучение в Испания на тема „Преподаване на STEM за учители в гимназиален етап“
3. Декларация за всички кандидати- Декларация наказателна отговорност

КРИТЕРИИ при КЛАСИРАНЕТО:
1. Критерии за подбор на учители по Програма „Еразъм +“

    Документите се подават в срок от 01.06.2021 г. до 10.06.2021 г..
    Комисия, която включва директорите на посочените училища и експерти от РУО – Пазарджик, ще определят участниците в обученията.
    Резултатите ще бъдат обявени в срок до 18.06.2021 г. на електронната страница на РУО – Пазарджик.