СПИСЪК

На педагогическите съветници/училищни психолози в училищата в област Пазарджик

 

 

                                                                                                                                            

Населено място

Име на училището

Име

Презиме

Фамилия

Длъжност

Ел. адрес

Телефон

служебен

личен

1.            

Белово

СОУ "Ал. Иванов - Чапай"

Доротея

Димитрова

Никова

Пед.с

doroteia_nikova@abv.bg

 

0879/097613

2.            

Брацигово

СОУ "Народни будители"

Стефка

Петрова

Казакова

Пед.с

 

 

 

3.            

Велинград

СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"

Гергана

Петрова

Николова

Пед.с

 

 

 

4.            

Велинград

ОУ " Хр.Ботев"

Иван

Николов

Бандаков

Пед.с

jhoniban@abv.bg

0359/52357

 

5.            

Велинград

СОУ"Васил Левски"

Цветанка

Димитрова

Грозева-Петричева

Пед.с

 

 

 

6.            

Велинград

ПГИТ

Велина

Георгиева

Димова

Пед.с

 

 

 

7.            

Велинград

ОУ"Неофит Рилски"

Надка

Иванова

Топорчева

Пед.с

 

 

 

8.            

Велинград

ПГГС „Хр. Ботев"

Мария

Атанасова

Божанова

 Пед.с

mariq_b88@abv.bg

 

0896/818080

9.            

Драгиново

СОУ "Методий Драгинов"

Димитър

Асенов

Садъков

Пед.с

draginovo.edu@abv.bg

0354 2235

 

10.         

Сърница

СОУ-гр. Сърница

Емине

Фадилова

Пилева

Пед.с

e_pileva@abv.bg

 

0898/576757

11.         

Пазарджик

ПГИМ

Елена

Павлова

Георгиева

Пед.с

 

 

 

12.         

Пазарджик

СОУ "Димитър Гачев"

Китка

Ангелова

Кънчева

Пед.с

d_gachev_school@abv.bg

034/482933

 

13.         

Пазарджик

ОУ "Проф. Ив. Батаклиев"

Жасмина

Димитрова

Хаджийска

Пед.с

jessw@abv.bg

 

0893/513438

14.         

Пазарджик

I ОУ "Св. Кл. Охридски"

Иванка

Ангелова

Ангелова

Пед.с

psiholog_angelova@abv.bg

034/988117

 

15.         

Пазарджик

Гимназия "Аксаков"

Ваня

Лефтерова

Найденова

 Пед.с

vanaidenova@gmail.com

 

0893/456145

16.         

Пазарджик

ПГ MET

Йорданка

Запринова

Шопова

Пед.с

danaq_pz@abv.bg

 

0893/340049

17.         

Пазарджик

ЕГ "Б.Брехт"

Тодор

Иванов

Тодоров

Пед.с

tt_tod@abv.bg

 

0899/514263

18.         

Пазарджик

ПГСА

Стоян

Динков

Плачков

Пед.с

daskal2001@abv.bg

 

 

19.         

Пазарджик

ПГХХТ

Нина

Николаева

Стоянова

Пед.с

txt_pazardjik@abv.bg

0889/010646

 

20.         

Пазарджик

СОУ "Г. Бенковски"

Георги

Петров

Божинов

Пед.с

gbojinov@mail.bg

 

 

21.         

Пазарджик

ОУ "Любен Каравелов"

Здравко

Георгиев

Дингилев

Пед.с

karavelov6ou@abv.bg

 

088/5000513

22.         

Пазарджик

МГ "К.Величков"

Татяна

Димитрова

Панева

Пед.с

 

 

 

23.         

Пазарджик

СОУ „Г. Брегов"

Петя

Георгиева

Точкова

Пед.с

to4@abv.bg

 

0897/095175

24.         

Панагюрище

СОУ "Нешо Бончев"

Сърма

Петкова

Шишкова

Пед.с

 

 

0885/081013

25.         

Панагюрище

ПГТЛПСУ

Миланка

Георгиева

Пенева

Пед.с

mili6408@abv.bg

 

0889/152574

26.         

Септември

СОУ "Христо Ботев"

Наташа

Запрянова

Шопова

Пед.с

nataly_53@abv.bg

0888/259415

0896/117035

27.         

Септември

СОУ „Христо Смирненски"

Дотка

Борисова

Спасова

Пед.с

dgun4eva@abv.bg

 

 

28.         

Велинград

ПУ "ДРАГАН МАНЧОВ"

Мария

Атанасова

Божанова

Учил. п-г

 

 

 

29.         

Пазарджик

ПГИМ

Радостина

Георгиева

Николова

Учил. п-г

 

 

 

30.         

Пазарджик

ПУИ "Иван Вазов"

Инна

Аврамова

Иванова

Учил. п-г

incheto_pz@abv.bg

 

 

31.         

Панагюрище

ПГТЛПСУ

Петрана

Добрева

Иванова

Учил. п-г

petrana_ivanoff@abv.bg

 

0885/249349

32.         

Ракитово

СОУ "Св.Кл.Охридски"

Ваня

Петрова

Пейчинова

Учил. п-г

vania_gelina@abv.bg

 

 

33.         

Ракитово

ПУ "Д-р Петър Берон"

Даринка

Тошкова

Печалова

Учил. п-г

 

 

 

34.         

Ракитово

ВУИ"Ангел Узунов"

Мариана

Костадинова

Пелева

Учил. п-г