Вие сте в ...... ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ


ДАЗД- добри практики и услуги

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА И ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА СИГУРНОСТТА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ПЛАН ЗА ПОДКРЕПА

Приобщаващо образование- ПРЕЗЕНТАЦИЯ от обучение на 23.02.2017 г.- СУ "Г. Бенковски"

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН- УЧЕБНА 2016-2017 г.

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ

Карта за оценка на образователните потребности

Образци на документи

Необходими документи за отлагане от задължително обучение в първи клас

Заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас

Национална мобилна група за психологическа подкрепа