Вие сте във ...... РИО ...... Планове РИО
ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ на директори и служители- 2021
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОМАНДИРОВАНЕ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА РИО- ПАЗАРДЖИК