Вие сте в ...... Училищни STEM центрове

ЛИНКОВЕ КЪМ УЧИЛИЩНИ STEM ЦЕНТРОВЕ

ОУ "Васил Левски" с. Звъничево, общ. Пазарджик https://ouvlevski-zvanichevo.com/projects.php?id=205
ОУ "Проф. Марин Дринов" Панагюрище/Панагюрище https://www.oumarindrinov.com/projects.php?id=127
СУ "Васил Левски" Велинград https://souvl-velingrad.com/stem-tzentar-3k.html
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" Велинград http://new.soukim.com/?cat=103