Вие сте в ...... ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ УКРАИНЦИ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА ИЛИ УЧИЛИЩЕ


"Единен Информационен Портал" на Министерският съвет за украинците

Національний портал для постраждалих від війни в Україні


Информация относно процедурата за приемане и обучение на деца и ученици в предучилищна и училищна възраст от Украйна в български държавни и общински детски градини и училища - BG

Інформація про порядок прийому та навчання дітей та учнів дошкільного та шкільного віку з України в державні та муніципальні дитячі садки та школи Болгарії - UA

Information on the procedure for admission and education of children and students of preschool and school age from Ukraine in Bulgarian state and municipal kindergartens and schools - EN


Регионални управления на образованието - BG

Регіональні управління освіти - UA

Regional Departments of Education - EN


ЗАЯВЛЕНИЕ - BG

ЗАЯВА - UA

Аpplication - EN

 ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ /ПОПЪЛНЕНО, ПОДПИСАНО И СКАНИРАНО/ И ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ,
НА E-mail:  snezhanka.ivanova@ruo.mon.bg