Вие сте в ...... Административни услуги - Вътрешни правила


ЗАПОВЕД ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО-ПАЗАРДЖИК

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РУО-ПАЗАРДЖИК

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СИГНАЛИ И ЖАЛБИ

Доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предоставени от РУО- Пазарджик през 2020 г.

РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО –ПАЗАРДЖИК, ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЛАЩАНИЯ НА ДЪЛЖИМИ ТАКСИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛНО УСТРОЙСТВО НА АДРЕС: ГР. ПАЗАРДЖИК 4400, УЛ. „ПЕЙО ЯВОРОВ“ №1, ЕТ.1, СТАЯ № 2.
ПОС ТЕРМИНАЛЪТ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 9.00 ДО 17.30 ЧАСА.