Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
Приложение №1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак 30/09/2022 Цялата обява
2 Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала 30/09/2022 Цялата обява
3 Средно училище "Народни будители" Брацигово Брацигово 30/09/2022 Цялата обява
4 ДГ „Еделвайс” Велинград Велинград 28/09/2022 Цялата обява
5 Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница 29/09/2022 Цялата обява
6 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 07/10/2022 Цялата обява
7 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 29/09/2022 Цялата обява
8 Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик 30/09/2022 Цялата обява
9 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Пазарджик Пазарджик 28/09/2022 Цялата обява
10 РЦПППО Пазарджик Пазарджик 27/09/2022 Цялата обява
11 РЦПППО Пазарджик Пазарджик 27/09/2022 Цялата обява
12 Основно училище "Константин Величков " Пазарджик Паталеница 27/09/2022 Цялата обява
13 Основно училище "Професор Марин Дринов" Панагюрище Панагюрище 29/09/2022 Цялата обява
14 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Ракитово Ракитово 26/09/2022 Цялата обява
15 Основно училище "Георги Сава Раковски" Сърница Медени поляни 31/01/2023 Цялата обява