Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
Приложение №1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Основно Училище "Христо Ботев" Велинград Абланица 30/06/2023 Цялата обява
2 ДГ „Зорница” Пазарджик Пазарджик 06/06/2023 Цялата обява
3 Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Пазарджик 09/06/2023 Цялата обява