Отговорност за коректността на публикуваните обяви се носи от директорите на училищата, детските градини и центровете за подкрепа на личностното развитие!
Приложение №1 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
РУО Пазарджик- свободни работни места
Училище Община Град Обявена длъжност Краен срок за подаване на документи  
1 Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Алеко Константиново 05/03/2024 Цялата обява
2 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 03/03/2024 Цялата обява
3 Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло 12/03/2024 Цялата обява
4 Средно училище "Димитър Гачев" Пазарджик Пазарджик 26/03/2024 Цялата обява