Warning: Undefined variable $iziskv in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 173

Warning: Undefined variable $iziskv in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 173

Warning: Undefined variable $iziskv in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 174

Warning: Undefined variable $dokum in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 188

Warning: Undefined variable $dokum in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 188
Ръководството на
Warning: Undefined variable $uch in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 153

Warning: Undefined variable $grad in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 153

Warning: Undefined variable $obst in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 153
, гр./с., общ.
О Б Я В Я В А
Свободно работно място за длъжността: 
Warning: Undefined variable $dlagnost in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 158
по чл.
Warning: Undefined variable $chl in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 161
,
ал.
Warning: Undefined variable $al in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 161
,
т.
Warning: Undefined variable $t in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 161
,
от КТ
и във връзка с чл.
Warning: Undefined variable $chl1 in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 164
, ал.
Warning: Undefined variable $al1 in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 164
, от КТ
Вид на договора:
Warning: Undefined variable $viddog in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 168
Изисквания за заемане на длъжността:
Необходими документи:
Краен срок за подаване на документи:
Warning: Undefined variable $konkdate in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 193
г.
Резултатите ще бъдат обявени на:
Warning: Undefined variable $rezultdate in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 196
г.
Работното място следва да се заеме от:
Warning: Undefined variable $zaemanedate in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 199
г.
Лице за контакт:
Warning: Undefined variable $kontaktime in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 202
Телефон:
Warning: Undefined variable $tel in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 205
E-mail:
Warning: Undefined variable $Email in /home/cpnlnmm83595/public_html/obiavi/viewobiavi.php on line 209