Д У А Л Н О   О Б У Ч Е Н И Е

ОБЛАСТ    ПАЗРАДЖИК

 

                                                                                                                                 

Учебна година

Училище

Професия/специалност

Брой ученици

 

СПК

Фирма партньор

2021-22

ПГД „ Ив. Вазов“ - Велинград

543010  Техник-технолог в дървообработването

5430101 Мебелно производство

15

3

ЕТ „Катя Стойнова“;

„Стела 97“ ЕООД

гр. Велинград

2021-22

ПГИТМТ

гр. Панагюрище

521050   Техник на прецизна техника

5210504 Лазерна и оптична техника;

 

521010   Машинен техник

5210117 Технология на машиностроенето;

 

523030   Техник на електронна техника

5230301  Промишлена електроника

 

525010   Техник на транспортна техника

5250101 Автотранспортна техника

10

 

 

 

17

 

 

15

 

13

3

 

 

 

3

 

 

3

 

   3

 

„Асарел  Медет АД“;

 

„Оптикоелектрон Груп АД“;

 

Оптикс АД“;

 

Майкро-оптикс Юръп АД“;

 

гр. Панагюрище

2021-22

ПГХВТ

Ат. Ченгелев

гр. Пещера

524010   Биотехнолог           

5240201 Технология в биопроизводствата;

 

           

18

3

 

 

„Биовет АД“ – гр. Пещера

2021-22

Средно училище

„Св. Св. Кирил и Методий“

гр. Сърница

811010   Хотелиер

8110101 Организация на хотелиерството

25

3

Комплекс „Романтика“

гр. Сърница

 

 

Общ брой ученици за областта в

ДУАЛНА система на обучение

113

 

 

 

                                                                                 2020/2021г.

Училище

Професия/специалност

Брой ученици

СПК

Фирма-партньор

         1.

ПГИТМТ

гр.Панагюрище

521050 Техник на прецизна техника

5210504 Лазерна и оптична техника;

 

544010 Минен техник

5440103 Минна електромеханика;

 544010   Минен техник

5440102 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии;

 

521010   Машинен техник

5210117 Технология на машиностроенето;

 

523030   Техник на електронна техника

5230301 Промишлена електроника

 

 

27

 

 

 

13

 

 

     13

 

 

 

29

 

 

27

 

3

 

 

 

3

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

3

„Асарел Медет АД“;

 

„Оптикоелектрон Груп АД“;

 

Оптикс АД“;

 

Майкро-оптикс Юръп АД“;

 

Астроида ООД“;

 

Бунай АД“;

 

„Яна АД“

 

гр. Панагюрище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой ученици

105

 

 

2

ПГХВТ

524010   Биотехнолог

12

2

„Биовет АД“ –

„Ат. Ченгелев

5240201 Технология в биопроизводствата;

 

 

гр. Пещера

гр. Пещера

 

 

 

 

 

524040   Лаборант

 

 

 

 

5240401Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

 

2

 

 

 

8

 

 

 

Брой ученици

20

 

3

ПГИТ

726010  Изпълнител на термални процедури

21

2

Арте хотел ЕООД;

„Алеко Константинов“

7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове

Велина АД;

гр. Велинград

 

Витал тур ООД;

 

 

Балсистем ЕООД;

 

 

Голд ООД;

 

 

Ертиос ЕООД

 

 

гр. Велинград

 

Брой ученици

21

 

4

ПГД „Ив. Вазов“

543010  Техник-технолог в дървообработването

17

2

ЕТ „Катя Стойнова“;

гр. Велинград

5430101 Мебелно производство

„Стела 97“ ЕООД

 

 

гр. Велинград

 

Брой ученици

17

 

5

ПГСА - Пазарджик

543010  Техник-технолог в дървообработването

12

2

ЕТ „Благой Ангелов -КОЛОРАДО“

5430101 Мебелно производство

гр. Пазарджик

 

 Брой ученици

12

 

6

Средно училище

811010   Хотелиер

16

3

Комплекс „Романтика“

„Св. Св. Кирил и Методий“

8110101 Организация на хотелиерството

гр. Сърница

гр. Сърница

 

 

 

 Брой ученици

16

 

 

Общ брой ученици за областта в

 

 

ДУАЛНА система на обучение

191