Актуално
12.11.2012 г.
V Национално състезание по ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология) 17-18 ноември, гр. Пазарджик

На 17-18 ноември в гр. Пазарджик ще се проведе V Национално състезание по ключови компетентности по природни науки (физика, химия, биология). Право на участие имат всички ученици от страната, които през настоящата учебна година се обучават в V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ клас на ОУ, СОУ, гимназии без интензивно изучаване на чужд език, както и в VІІІ, ІХ, Х клас на профилирани гимназии и паралелки в гимназии и СОУ с интензивно изучаване на чужд език, които проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната област „Природни науки и екология” – човекът и природата, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат по образованието – Пазарджик.

Според регламента на състезанието всеки регион може да участва с двама състезатели – ученици, избрани от експерта по ПНЕ в РИО по ред и критерии, определени от него. Регионът – организатор на състезанието, има право да участва с повече от двама състезатели.

Програмата на състезанието може за изтеглите от ...ТУК


12.11.2012 г.
Участие в национален фестивал “ Наука на сцената “ град Севлиево 2012 г.

От 26 до 28 октомври 2012г. в град Севлиево се проведе национален фестивал “Наука на сцената”, където взеха участие над 80 различни отбора.

Оценяването се проведе в три направления:

  • Театрални постановки и демонстрации на сцена;
  • Научни макети, модели, постери, рисунки, кръстословици
  • Компютърни презентации;
  • Демонстрационни експерименти

На този престижен фестивал участваха ученици и учители от ПГИТ, гр. Велинград, МГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик и ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик.

В две от направленията учениците от област Пазарджик завоюваха първо място.

Учениците Георги Ганев, Алиш Мехмед, Нели Мукова, Васка Ангелова от ПГИТ “Алеко Константинов” Велинград заеха престижното първо място по направление „Научни макети, модели, постери, рисунки, кръстословици“. Ръководител на отбора бе г-жа Магдалена Георгиева Белухова .

       

Екипът на МГ"К.Величков" участва в секция „Компютърни презентации, Биология и химия -Ученици -гимназиален етап". Елена Арнаудова и Радка Терзиева от ХІІд клас се представиха отлично с презентация на тема:"Необикновената ДНК". Асен Стоянов от Хд клас-профил биология, химия и английски език се представи с презентация на тема:"Жива студена светлина" и постер на тема:"Биолуминисценция". Той запозна участниците с малко известния и невероятно красивия свят на "светещите" организми. Изясни механизма на това явление и някои от приложенията му в човешката практика. Представянето на постера беше съчетано със зелени променящи формата си, светлини от фенерче, което се оказа много атрактивно. За цялостното представяне журито му присъди първо място, което дава възможност за по-нататъшно участие в международния формат на този фестивал. Ръководител на отбора от МГ „Константин Величков“ бе Мая Зафирова.


05.11.2012 г.
На 1 и 2 ноември в „ Новотел” Пловдив се проведе заключителния етап на конкурса „Иновации в управлението” по Национална програма „ Квалификация” 2011-2012г.

В него 10 отбора, номинирани след втория етап на конкурса, трябваше да защитят с кратка презентация в рамките на 15 мин., разработената от тях иновация.

Отборът от регион Пазарджик в състав:

Александра Полищук- ст.експерт ОСО в РИО Пазарджик;

Даниела Кемчева- директор на ОУ „Проф.Ив.Батаклиев” гр.Пазарджик;

Янка Кметска- директор на СОУ „Хр.Ботев” гр.Септември;

Емил Моллов-директор на СОУ „В.Левски”гр.Велинград;

Таня Благова - директор на ПГИМ гр.Пазарджик

с иновацията „Моята зелена приказка- нова творческа практика с използване на ИКТ” бе класиран на трето място след отборите на Габрово и Смолян. Освен грамоти за участие и класиране, отборът бе награден и с ваучер на стойност 2 500лв.

Честито!

           

02.11.2012 г.
Първа награда за учениците от професионална гимназия по облекло- гр. Пазарджик

Учениците от ПГО по традиция участваха в ХХ-ия Италиански фестивал на красотата, проведен в гр. Пловдив. В оспорваната надпревара се включиха ученици от 11 и 12 клас в категориите „Вечерен грим”, „Вечерна прическа” и „Дневна прическа с подстригване”.

   

Първа награда в раздел „Вечерна прическа” спечели единадесетокласничката Милена Ангелова.

   

Бъдещата фризьорка се справи успешно с конкуренцията в ХХ Италиански фестивал на красотата и прическата, проведен от 26 до 28 октомври. Възпитаничката на преподавателите Анастасия Ганчева и Гергана Томова впечатли журито председателствано от стилист Капанов.


29.10.2012 г.
НАГРАДИ ЗА ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ

На 26 октомври 2012 г. в къща музей „Константин Величков” – Пазарджик, на фона на експозицията, посветена на 100-годишнината от Балканската война – „Ние сме достойни лаври да берем”, началникът на РИО–Пазарджик - Йордан Чалъков, официално връчи наградите на отлично представилите се учители и ученици от област Пазарджик в Националния конкурс на тема „Балканската война 1912 – 1913 г. – война освободителна”.

І. УЧЕНИЦИ:

Изабела Пенчева, VІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

София Фиркова, VІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Цветелина Цигова, VІІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Милко Милев, VІІІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Васка Капинчева, VІІІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Георги Станков, VІІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Велислава Коларова, VІІІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Атанас Стаев, VІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Илияна Цветанова, VІ клас, ОУ „Отец Паисий” – град Батак

Иван Дянков, VІІ клас, ОУ „Христо Смирненски”- Пазарджик

Валентин Кунчев, ХІ клас, МГ „К. Величков” – Пазарджик

Гергана Минова, ХІ клас, МГ „К. Величков” – Пазарджик

Цветелина Пройчева, ХІІ клас, Гимназия „Ив. С. Аксаков” - Пазарджик


ІІ. УЧИТЕЛИ:

Марияна Стоянова - ОУ „Христо Смирненски” Пазарджик

Цветана Милева – ОУ „Отец Паисий” – Батак

Ана Рабаджийска – МГ „Константин Величков” – Пазарджик

Любка Делчева – Гимназия „Ив. С. Аксаков” - Пазарджик

Участието в конкурса е доказателство за родолюбиво съзнание, активна гражданаска позиция и стремеж да се съхрани историческата памет.


17.10.2012 г.
ЗАСЛУЖЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ИНОВАТИВЕН УЧИТЕЛ

Госпожа Людмила Рижук - учител в СОУ "Васил Левски" - град Велинград, е удостоена престижната Европейска награда „Учител на годината на Джуниър Лчийвънт Янг Ентърпрайз, Европа" за 2012 г.

Преподавателските й качества и работа по програма "Предприятие без граници" са повод за възхищение и гордост. Ученици от СОУ "Васил Левски" - Велинград, успяха да оглавят ключови позиции в национални институции и фирми в рамките на иницативата Мениджър за един ден и да спечелят призови места в състезанието "Най-добра учебна компания на България".

Екипът на РИО-Пазарджик, й пожелава да бъде все така последователен и успешен професионалист, за да посреща предизвикателствата на нашето динамично съвремие!

Йордан Чалъков

Началник на РИО- Пазарджик


15.10.2012 г.
На 15.10.2012г. във фоайето на първи етаж в сградата на РИО - Пазарджик бе представена изложба на 20 линогравюри на ученици от 5-8 клас на ОУ "Петко Р. Славейков"- гр. Пещера с ръководител Никола Руков.
           

Изложбата може да бъде видяна всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

       

28.09.2012 г.

Със заповед № РД-09-1442 от 20.09.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката е утвърдена Инструкция за определяне на условията и реда за включване на педагогическите специалисти в обучения и квалификации по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.", за осигуряването на заместващи учители, за възстановяването на средствата, изразходвани за възнаграждения на заместващи учители и за отчитането на изразходваните средства от страна на директорите на детските градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, с приложенията към нея.

Промените основно се отнасят до задължителния характер на квалификацията, както и на предоставените възможности за включване на по-голям брой педагогически специалисти в различните обучения.

Инструкцията може за изтеглите от ...ТУК

Заповед № РД 09-1442 от 20.09.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката може да изтеглите от ...ТУК

Писмо на МОМН - изх. № 9105-258 от 21.09.2012 г. от г-жа Милка Коджабашиева – директор на дирекция ККР и ръководител на проекта, можете да изтеглите от ...ТУК.

Всички документи и информации можете да намерите на сайта на проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” http://uchitel.mon.bg

За контакти и допълнителни въпроси по изпълнението на заповедта и прилагането на Инструкцията можете да се обръщате към ст. експерт по ПВ Марияна Гигова, регионален организатор – член на екипа за организация и управление на проекта – тел.: 0876 330 116, 088 911 86 44, ел. адрес: m.gigova@abv.bg