Вие сте в ...... Регистър ...... Обслужващи звенаИМЕ Община Населено място Директор Адрес Стац. тел. GSM E-mail
ЦПЛР Белово Белово Любомира Иванова Танева Детски комплекс ул."Иван Вазов" №5 0884004883 odk_belovo@mail.bg
ЦПЛР Велинград Велинград Катерина Василева Мирчева 4600 Велинград ул. "Тошо Стайков" №7 0988 85 52 74 53034 odk.velingrad@abv.bg
Средношколско общежитие Пазарджик Пазарджик Стайо Стоянов Гарноев гр.Пазарджик ул."Градинарска" №37 0893497108 445647 hostelpz@gmail.com
РЦПППО Пазарджик Пазарджик Гергана Димитрова Колчакова гр.Пазарджик ,ул."Веслец" 2-а 0878390199 480038 rc_pz@abv.bg
ОДК Пазарджик Пазарджик Емилия Стоянова Спасова гр. Пазарджик ул."Княз Ал. Батенберг" № 15 0885077021 #N/A #N/A
ЦПЛР Пазарджик Пазарджик Десислава Славеева Вълкова бул. "Княгиня Мария Луиза" №66 0878 966 357 0878 966 357 cplr.kok.pz@abv.bg
ЦПЛР Панагюрище Панагюрище Недялка Димитрова Наплатанова ул."Ангел Шишков"№10 0889439967 0889439967 odkpan@abv.bg
ЦПЛР Пещера Пещера Руска Илиева Каврошилова ул. "Георги Зафиров" 4 0882030810 0882030810 odkpeshtera@abv.bg
ЦПЛР Септември Септември Христина Атанасова Тодорина гр.Септември, ул."Александър Стамболийски" №60 0886977113 7255 dk_septemvri@abv.bg