Вие сте в ...... Регистър ......УчилищаИМЕ Община Населено място Директор Адрес Тел.1 Тел. 2 E-mail
Основно училище "Отец Паисий" Батак Батак Райна Петрова Вълчинова ГР. БАТАК УЛ."ИВАН ВАЗОВ" № 3 0887 650064 23-34 souotecpaisii_batak@abv.bg
Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Стефан Божков" Батак Батак Невена Димитрова Кавлакова гр.Батак, ул.Априлци №1 0887282442 03553/23 30 pggsd_batak@abv.bg
Средно училище "Кирил и Методий" Батак Нова махала Диана Стоянова Бонжолова ул. "Търговска" № 80 0879335801 0879335801 didi_sou@abv.bg
Основно училище "Св. Климент Охридски" Батак Фотиново Димитрийка Димитрова Миховска ул."Петнадесета" №12 0899092540 035502-335 оуfotinovo@abv.bg
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ - ЧАПАЙ" Белово Белово Спаска Симеонова Кузманова гр. Белово, ул."Тодор Каблешков" №5 0888287439 03581 2941 bel_su@abv.bg
Основно училище "Отец Паисий" Белово Мененкьово Бисер Йосифов Паров ул."Първа"№21 0893770433 0879681265 bel_oumvo@abv.bg
Средно училище "Народни будители" Брацигово Брацигово Росица Ангелова Дафова Бул. "3-ти март" 14 0886841159 2170 llbuditeli@abv.bg
Начално Училище "Васил Петлешков" Брацигово Брацигово Валентина Стойнева Тръндушева Брацигово,ул"Васил Петлешков"71 0894661266 0894661266 nu_bracigovo@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Брацигово Бяга Владимир Иванов Гегусков с. Бяга, ул."Първа"№35А 0893600733 0892232163 ou_bqga@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Брацигово Исперихово Иван Рангелов Иванов с. Исперихово, ул. "39-та", №10 0897522007 099956003 ispou@abv.bg
Основно Училище "Христо Ботев" Велинград Абланица Елена Атанасова Халева ОУ"Христо Ботев"с.Абланица 0885898281 0885898281 h.botev_ablanitsa@abv.bg
Основно училище "Д-р Петър Берон" Велинград Биркова Муса Салихов Чолаков с.Бирково,общ.Велинград 0876480162 0876480162 oubirkovo@abv.bg
Национална професионална гимназия по горско стопанство"Христо Ботев" Велинград Велинград инж.Стефан Борисов Шулев бул."Хан Аспарух"№111А 0895665447 5-22-18 pggs_vel@abv.bg
Средно училище "Св. св. Кирил и Методий" Велинград Велинград Ани Николова Василева град Велинград, ул. "Юндола" №35 0877 15 95 53 5-23-08 sou_svsv_km@abv.bg
Средно училище "Васил Левски" Велинград Велинград Емил Искренов Моллов Велинград - 4600, ул."Кристал" № 10 0885 898272 0359 5 44 65 souvl22@abv.bg
Професионална гимназия по икономика и туризъм "Алеко Константинов" Велинград Велинград Любка Милкова Байлова 4600гр.Велинград бул."Съединение" №49 0889124517 5-40-75 pgit_vd@abv.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ "ИВАН ВАЗОВ" Велинград Велинград Росица Ангелова Рускова гр.Велинград, бул."Съединение"№44 0878213160 55323 pgd_ivanvazovvg@abv.bg
ЦСОП- Велинград Велинград Велинград Елена Иванова Канлиева град Велинград,бул."Съединение" №256 0878267130 5-30-35 draganmanchov@abv.bg
Основно училище " Христо Ботев " Велинград Велинград Марияна Здравкова Байлова гр.Велинград, ул.Макаренко № 2 088 5 898276 523 10 botewschool@abv.bg
Основно училище " Неофит Рилски " Велинград Велинград Юлия Димитрова Трионджиева гр. Велинград 4600, ул. "Братя Маврикови" 48 0893311555 0893311555 e_school@abv.bg
Основно училище "Георги Бенковски" Велинград Велинград Лиляна Петрова Зирева ул"Калъчов мост"№9 0885898278 556 44 benkowskischool@abv.bg
Основно Училище "Васил Левски" Велинград Грашево Муса Салих Онбашиев с.Грашево,ул.Никола Ихтимански 16,общ.Велинград 0885898184 0885898184 vlevski_grashevo@abv.bg
Средно училище "Методий Драгинов" Велинград Драгиново Дуня Миленова Бошнакова с.Драгиново, ул."Кирил и Методий"№1 0894/49 32 30 2235 draginovo.edu@abv.bg
Обединено училище "Васил Левски" Велинград Кръстава Муса Реджепов Бирков с.Кръстава,ул.Чала-1 0885898194 0885898194 oukrаstava@abv.bg
Обединено училище "Иван Вазов" Велинград Пашови Мустафа Мехмед Бандьо с.Пашови,общ.Велинград ул.Вела Пеева 14 0877169293 0877169293 ou_pashovi@abv.bg
Средно училище "Христо Смирненски" Велинград Света Петка Юмер Мустафа Хамза с.Света Петка , община Велинград ул. Арапчал 24 0876090419 262 sv_petka.edu@abv.bg
Основно училище "Кочо Честеменски" Лесичово Динката Владислава Николова Шангалова ул."Седемнадесета" №34 0886302008 0886302008 ou_dinkata@abv.bg
Обединено Училище "Христо Ботев " Лесичово Калугерово Йорданка Любенова Пешлова "19-та"№11 0897669062 0879475007 ou_kalugerovo@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Лесичово Церово Дима Георгиева Пенчева с. Церово, ул."Двадесет и девета" №22 0885847150 0885847150 cerovo@abv.bg
Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Алеко Константиново Ангелина Крумова Лазарова С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО УЛ."ТРАКИЯ" № 11 0885717162 035081019 ou_aleko@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Братаница Даниела Иванова Навущанова ул. "Първа" № 32, с. Братаница, общ. Пазарджик 0878800073 0879800917 ou_bratanica@abv.bg
Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Величково Емилия Сотирова Апостолова с. Величково, общ. Пазарджик ул. "Пета" № 15 0878632685 884 540 815 ou_vlevski@abv.bg
Основно училище " Отец Паисий " Пазарджик Гелеменово Атанаска Николова Чуркина с. Гелеменово ул. "Четиринадесета" №1 0885771871 0885771871 ousgelemenovo1@abv.bg
Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница Славея Делчева Маринова-Методиева ул."Петнадесета" 1 0898822460 0885711119 ou_glavinitza@mail.bg
Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Говедаре Диана Йорданова Фодулска - Огорелкова ул."Първа"№1 село Говедаре 4453 0889998277 0889998277 ou_govedare@abv.bg
Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево Камелия Викторова Борисова с. Звъничево, община Пазарджик, ул. "Тридесет и трета" № 1 0988987316 0988987316 ouszvynichewo@abv.bg
Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло Ивана Георгиева Пепечкова с.Ивайло,ул."10",№32 0895744999 918289 ousivailo@mail.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Пазарджик Мало Конаре Славка Трайкова Апостолова ул."Дванадесета" № 1, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик 0885711782 22-43 ousmalokonare@abv.bg
Основно училище "Св. Климент Охридски" Пазарджик Мокрище Атанаска Славчева Стамболийска с.Мокрище, ул."Трета"№2 0884540812 034900740 mokrishte_ou@abv.bg
Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Огняново Мариана Манчева Манева с.Огняново, общ.Пазарджик, ул. "Васил Левски" № 69 0885772172 0350 89 820 ou_s.ognianovo@abv.bg
Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик Георги Ангелов Георгиев бул. "Христо Ботев" №38 0898726423 034443519 sportno.uchilishte.pz@gmail.com
I Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Пазарджик Грета Христова Димитрова ул. Васил Левски №58 0885347890 0885347890 ou_ohridski_pz@mail.bg
Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик Веско Пенов Чавдаров ул. "Бузлуджа" 59 0887616560 485913 peta_progimnazia@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик Боряна Димитрова Кънева - Томова гр.Пазарджик ул."Васил Априлов" № 1 0885403834 444387 sedmo_ou@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" Пазарджик Пазарджик Василка Найденова Димова "П.Волов" №1 0888590056 452819 oukaravelov@mail.bg
Основно училище "Стефан Захариев" Пазарджик Пазарджик Стефан Георгиев Ангелов ул. "Васил Петлешков", № 1, Пазарджик 0893455988 480026 ou_st_zahariev_pz@abv.bg
ЦСОП Пазарджик Пазарджик Илия Николов Минчев ул."Веслец"2А 0877029416 442493 pui_ivan_vazov_pz@abv.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Пазарджик Пазарджик Лидия Трендафилова Панайотова ул. "Синитевска" № 1 0877464949 44 60 61 pgptpz@abv.bg
Професионална гимназия по механоелектротехника Пазарджик Пазарджик Мариана Георгиева Китина 4400 Пазарджик бул."Цар Освободител" 105 0877339622; 0893351981 0877339622 tmtpz@abv.bg
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик Тодор Иванов Джамбов гр.Пазарджик, ул."Я.Матакиев" № 1 0889012640 0889012640 txt_pazardjik@abv.bg
Професионална гимназия по строителство и архитектура Пазарджик Пазарджик Петя Михайлова Иванова ул."Кочо Честименски" № 33 0878999829 034 442667 pgsa_pivanova@abv.bg
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик Таня Костадинова Благова бул."Христо Ботев" № 115а 0882449940 48-02-86 pgim_pz@abv.bg
Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство Пазарджик Пазарджик Янка Димитрова Денчева град Пазарджик ул. "Граф Игнатиев" 3а 0893410593 0893410593 pgo_pz@abv.bg
Средно училище "Димитър Гачев" Пазарджик Пазарджик Валери Георгиев Стоянов "Веслец" 26 0876 46 50 75 0879 493 239 d_gachev_school@abv.bg
Средно училище "Георги Брегов" Пазарджик Пазарджик Добринка Илиева Райкова Пазарджик бул."Георги Бенковски" №20 0887557568 445309 sou_g.bregov@abv.bg
Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик Наталия Нинова Александрова бул.Христо Ботев 38 0888421446 918 951 soubenkovski@mail.bg
Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик Станка Иванова Пашова гр.Пазарджик 4400 ул."Неофит Бозвели"№29 0887 551 881 0887551881 sou_p.beron@abv.bg
Основно училище "Христо Смирненски" Пазарджик Пазарджик Галина Иванова Барова УЛ. ,,МАРИЯ ЛУИЗА" №10 0885671018 0885671018 ouhrs.pz@abv.bg
Начално училище "Отец Паисий" Пазарджик Пазарджик Динка Йорданова Танчева град Пазарджик ул."Константин Величков" №44 0887540525 034 98 78 88 nupaisijpz@abv.bg
Начално училище "Никола Фурнаджиев" Пазарджик Пазарджик Георги Христов Бодуров ул."Ц.Церковски"№1 45 34 04 44 51 05 nufurnadjiev@abv.bg
Основно училище "Проф. Иван Батаклиев" Пазарджик Пазарджик Даниела Ангелова Кемчева ул. Екзарх Йосиф №15 0885231519 0885231519 school@batakliev.org
Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" Пазарджик Пазарджик Иванка Христова Ваклинова гр.Пазарджик ул."Сан Стефано" №1 -0894393134 44 45 88 aksakov@gbg.bg
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "БЕРТОЛТ БРЕХТ" Пазарджик Пазарджик Велка Иванова Недялкова 4400 Пазарджик ул. "Пирдоп" №1 0887356143 482939 b_breht@abv.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" Пазарджик Пазарджик Георги Илиев Гатев гр.Пазарджик ул.Царица Йоанна"4 0894387080 info@pgss-pz.com
ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик Радка Николаева Спасова Сан Стефано № 1 0888100761 444596 mgschoolpz@abv.bg
Начално училище "Васил Друмев" Пазарджик Пазарджик Илиана Георгиева Чалъкова гр.Пазарджик ул."Завоя на Черна" № 15 0885710084 0885710119 nu_vasildrumev@abv.bg
Начално училище "Георги Сава Раковски" Пазарджик Пазарджик Хита Цанкова Гьошева ул. "Тополница" №9 гр. Пазарджик 0887547515 0887547515 nugsrpz@abv.bg
Начално училище "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Пазарджик Пазарджик Каталина Николова Спасова гр. Пазарджик ул. "Дойран" N1 0888751914 0888751914 nu_vasil_levski@abv.bg
Основно училище "Константин Величков " Пазарджик Паталеница Никола Георгиев Колев с. Паталеница ул. 49 № 1 0885712274 21-27 ouspatalenica@abv.bg
ОсновноУчилище " Кочо Честименски " Пазарджик Пищигово Мария Славчева Златарева ул. Първа №8 с. Пищигово общ. Пазарджик 0887154603 0899894748 ouspistigovo@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Сарая Ангел Малинов Малинов ул. " Тридесета " № 40 0897230537 0885712558 oussaraia@abv.bg
Основно училище "Васил Априлов" Пазарджик Синитово Гергана Стоилова Божкова с. Синитово, ул. Първа №46 0898729863 0885720303 sinitevo_ou@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" Пазарджик Хаджиево Недка Димитрова Георгиева с.Хаджиево,общ.Пазарджик ул."Първа"21 0896626302 0896626302 ou_hadjiewo@abv.bg
Основно училище "Асен Златаров" Пазарджик Черногорово Татяна Миткова Сребринова С.ЧЕРНОГОРОВО УЛ. "ШЕСТА "№ 6 0897616475 0885731310 ou_chernogorovo@abv
Начално училище "Кирил и Методий" Пазарджик Черногорово Гергана Димиранова Георгиева с.Черногорово,ул."Първа"№1 0887628546 0885799696 nu_s.chernogorovo@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ" Пазарджик Юнаците Недялка Иванова Бодурова ул."Първа", № 16, с.Юнаците, община Пазарджик 0885781001 0885781001 junak_school@mail.bg
Средно училище "Нешо Бончев" Панагюрище Панагюрище Веска Йорданова Барова ул. Цар Освободител №7 0893625847 6 21 63 su_n_bonchev@nbnet.org
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИНДУСТРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, МЕНИДЖМЪНТ И ТУРИЗЪМ Панагюрище Панагюрище Лушка Стоянова Апостолова "Петко Мачев" 4 0876764669 99492 pgtlpsu@abv.bg
Основно училище "Професор Марин Дринов" Панагюрище Панагюрище Екатерина Петрова Футекова "Делчо Спасов" №1а 0882 28 37 16 64145 mdrinov@abv.bg
Основно училище "Двайсти април" Панагюрище Панагюрище Дида Владимирова Карайлева ул. "Никола Мареков" № 6 0896801221 0896801221 ou_20april@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕЩЕНИК НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Панагюрище Поибрене Дидка Лукова Пенева Ул." Никола Барбалов" № 10, пощ.код 4524 0889484424 0889484424 ou.poibrene@abv.bg
ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Панагюрище Попинци Ненка Андонова Загорска ул."Александър Стамболийски"№1 0877254221 0886366175-Заго ou_popinci@abv.bg
Начално Училище "Михаил Куманов" Пещера Пещера Виолета Михаилова Паева гр.Пещера кв."Луковица" ул."Младост"10 0896608268 99595 paeva@abv.bg
Основно училище "Петко Рачов Славейков" Пещера Пещера Пенка Панайотова Христоскова ул. "Трети март" 3 0896608273 0896608273 ou_slaveikov@abv.bg;
Начално Училище " Михаил Каролиди " Пещера Пещера Петър Ангелов Николов Иван Попов 1 0896608267 6-21-38 karolidi@abv.bg
Основно училище "Свети Патриарх Евтимий" Пещера Пещера Калинка Йорданова Павлова 4550 гр.Пещера ул.Васил Левски № 1 0888539718 0898765218 ou-sv.p.evtimii-peshtera@abv.bg
Обединено училище "Любен Каравелов" Пещера Пещера Величка Василева Василева ул."Веселин Стайков" №15 0896608275 0896608275 karavelov@abv.bg
Професионална гимназия по хранително- вкусови технологии "Атанас Ченгелев" Пещера Пещера Славия Златанова Григорова ул. "Св.Константин" № 54 0878681701 62135 pghvt_peshtera@abv.bg
Средно училище "Свети Климент Охридски" Пещера Пещера Павлинка Антониева Шопова-Начкова ул."Димчо Дебелянов" 5 0879130198 63641 ohridski@abv.bg
Основно училище "Христо Ботев" Ракитово Дорково Ангел Божидаров Гивечев ул. "Христо Ботев" №1 0889680220 2232 ou_hr.botev.dorkovo@abv.bg
Основно училище "Неофит Рилски" Ракитово Костандово Юлия Методиева Спасова-Гарабитова площад "Европа" №1 0876773449 0876773449 ou_kostandovo@abv.bg
Възпитателно училище-интернат "Ангел Узунов" I-XII клас Ракитово Ракитово Георги Христов Янушев гр. Ракитово, ул. "Парка" 0878594102 2003 vuirakitovo@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Ракитово Ракитово Мария Георгиева Казанджиева ул."Вела Пеева" № 46 0889122644 2160 hristo_botev_@abv.bg
Средно училище "Свети Климент Охридски" Ракитово Ракитово Дафинка Георгиева Клечарова гр.Ракитово ул."Тодор Тупаров"№4, 0886880374 0886880374 sou_rakitovo@abv.bg
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Септември Варвара Надежда Атанасова Грозданова "Двадесет и четвърта"№3 0894 36 13 00 0878 89 38 50 ouvarvara@abv.bg
Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен Лена Благоева Парова гр. Ветрен ул. "52-ра" № 2 0887840091 034 901 871 ouvetren@ouvetren.eu
Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол Нина Ангелова Георгиева ул. "Тринадесета" №35 0888051775 0886827555 ouvetrendol@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец Йорданка Милушева Мутова с.Виноградец ул.Тридесет и първа" №40 0892351553 0892351553 ou_vinogradec@abv.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Септември Виноградец Мария Цончева Кръстева - Делина ул."31" № 40; с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик 0887402045 0887 402 045 pgt.vinogradets@abv.bg
Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Злокучене Екатерина Андонова Донова с.Злокучене;общ.Септември;ул."Първа" № 48 0885096571 0885096571 nuzloku4ene@abv.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Септември Карабунар Катя Богданова Михова с.Карабунар, общ. Септември,ул. "Тридесет и шеста" № 10 0893302833 0893302833 ou_karabunar@abv.bg
Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево Миглена Стоянова Динкова ул."Седма" №14 0897007927 0877789937 oukova4evo@abv.bg
Обединено училище "Христо Ботев" Септември Семчиново Гергана Александрова Недялкова ул."Втора", №14 0895570050 0892223518 semchinovo_ou@abv.bg
Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември Нина Кирилова Дачева гр.Септември бул."България"№ 72 0877046621 21-39 pgmzs@abv.bg
Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември Галина Здравкова Дишкова бул "България"№42 град септември 0887726232 0887726232 hrbotev_sp@abv.bg
Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември Мирослава Василева Стоянова гр.Септември ул."Св.Св.Кирил и Методий" №1 0879513329 2145 sou_hristo.s@abv.bg
Начално училище "Васил Левски" Септември Септември Йорданка Иванова Николова ул. "Кирил и Методий" № 115 0887652233 0887652233 nuvl@abv.bg
Средно училище "Св.Св. Кирил и Методий" Стрелча Стрелча Ганчо Танчев Грозев БУЛ."БЪЛГАРИЯ" -69 0885377655 035322349 soustrelcha@abv.bg
Начално училище "П. Хилендарски" Стрелча Стрелча Иванка Николова Илиева гр.Стрелча бул. "България" №101 0898564500 2085 p.xilendarski@abv.bg
Основно училище "Георги Сава Раковски" Сърница Медени поляни Казима Мехмед Двуяк с.Медени поляни 0877388089 0877388089 ou_rakovski.m.polyani@abv.bg
Основно училище "Никола Вапцаров" Сърница Побит камък Неджибе Али Дурльова с.Побит камък,общ.Сърница 0878341892 0878341892 ou_pkamak@mail.bg
Средно училище "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Сърница Сърница Росен Росенов Ибишев гр.Сърница, общ.Сърница, обл.Пазарджик, ул."Свобода"№60 0885898180 2335 sou_sarnitsa@abv.bg