Вие сте в ...... Регистър ......УчилищаОбщина: Септември
ИМЕ Община Населено място Директор Адрес Тел. 1 Тел. 2 E-mail
Основно училище "Никола Йонков Вапцаров" Септември Варвара Надежда Атанасова Грозданова "Двадесет и четвърта"№3 0894 36 13 00 0878 89 38 50 1301806@edu.mon.bg
Основно училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Ветрен Лена Благоева Парова гр. Ветрен ул. "52-ра" № 2 0887840091 034 901 871 ouvetren@ouvetren.eu
Основно училище "Христо Смирненски" Септември Ветрен дол Нина Ангелова Георгиева ул. "Тринадесета" №35 0888051775 0886827555 1301813@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ " Септември Виноградец Йорданка Милушева Мутова с.Виноградец ул.Тридесет и първа" №40 0892351553 0892351553 1301902@edu.mon.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ Септември Виноградец Мариана Стефанова Гущерова ул."31" № 40; с.Виноградец, общ.Септември, обл.Пазарджик 0876 649 929 0898282378 1301013@edu.mon.bg
Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" Септември Злокучене Екатерина Андонова Донова с.Злокучене;общ.Септември;ул."Първа" № 48 0885096571 0885096571 1301521@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Септември Карабунар Катя Богданова Михова с.Карабунар, общ. Септември,ул. "Тридесет и шеста" № 10 0893302833 0893302833 1302064@edu.mon.bg
Основно училище ”Св.св.Кирил и Методий” Септември Ковачево Миглена Стоянова Динкова ул."Седма" №14 0897007927 0877789937 1301810@edu.mon.bg
Обединено училище "Христо Ботев" Септември Семчиново Гергана Александрова Недялкова ул."Втора", №14 0895570050 0892223518 1301838@edu.mon.bg
Средно училище "Христо Смирненски" Септември Септември Мирослава Василева Стоянова гр.Септември ул."Св.Св.Кирил и Методий" №1 0879513329 2145 1303889@edu.mon.bg
Средно училище "Христо Ботев" Септември Септември Галина Здравкова Дишкова бул "България"№42 град септември 0887726232 0887726232 1301788@edu.mon.bg
Професионална гимназия по механизация на земеделското стопанство Септември Септември Нина Кирилова Дачева гр.Септември бул."България"№ 72 0877046621 21-39 1302993@edu.mon.bg
Начално училище "Васил Левски" Септември Септември Йорданка Иванова Николова ул. "Кирил и Методий" № 115 0887652233 0887652233 1301368@edu.mon.bg