Вие сте в ...... Регистър ......УчилищаОбщина: Брацигово
ИМЕ Община Населено място Директор Адрес Тел. 1 Тел. 2 E-mail
Начално Училище "Васил Петлешков" Брацигово Брацигово Валентина Стойнева Тръндушева Брацигово,ул"Васил Петлешков"71 0894661266 0894661266 1307213@edu.mon.bg
Средно училище "Народни будители" Брацигово Брацигово Росица Ангелова Дафова Бул. "3-ти март" 14 0886841159 2170 1301566@edu.mon.bg
Основно училище "Христо Ботев" Брацигово Бяга Владимир Иванов Гегусков с. Бяга, ул."Първа"№35А 0893600733 0892232163 1302071@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" Брацигово Исперихово Иван Рангелов Иванов с. Исперихово, ул. "39-та", №10 0897522007 099956003 1302096@edu.mon.bg