Вие сте в ...... Регистър ......УчилищаОбщина: Пазарджик
ИМЕ Община Населено място Директор Адрес Тел. 1 Тел. 2 E-mail
Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Алеко Константиново Ангелина Крумова Лазарова С.АЛЕКО КОНСТАНТИНОВО УЛ."ТРАКИЯ" № 11 0885717162 035081019 1302453@edu.mon.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Братаница Даниела Иванова Навущанова ул. "Първа" № 32, с. Братаница, общ. Пазарджик 0878800073 0879800917 1302025@edu.mon.bg
Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Величково Емилия Сотирова Апостолова с. Величково, общ. Пазарджик ул. "Пета" № 15 0878632685 884 540 815 1301860@edu.mon.bg
Основно училище " Отец Паисий " Пазарджик Гелеменово Атанаска Николова Чуркина с. Гелеменово ул. "Четиринадесета" №1 0885771871 0885771871 1303456@edu.mon.bg
Основно училище"Христо Ботев" Пазарджик Главиница Славея Делчева Маринова-Методиева ул."Петнадесета" 1 0898822460 0885711119 1307598@edu.mon.bg
Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Говедаре Диана Йорданова Фодулска - Огорелкова ул."Първа"№1 село Говедаре 4453 0889998277 0889998277 1302178@edu.mon.bg
Основно училище "Васил Левски" Пазарджик Звъничево Камелия Викторова Борисова с. Звъничево, община Пазарджик, ул. "Тридесет и трета" № 1 0988987316 0988987316 1302032@edu.mon.bg
Основно училище"Свети Свети Кирил и Методий" Пазарджик Ивайло Ивана Георгиева Пепечкова с.Ивайло,ул."10",№32 0895744999 918289 1302235@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Пазарджик Мало Конаре Славка Трайкова Апостолова ул."Дванадесета" № 1, с. Мало Конаре, общ. Пазарджик 0885711782 22-43 1302146@edu.mon.bg
Основно училище "Св. Климент Охридски" Пазарджик Мокрище Атанаска Славчева Стамболийска с.Мокрище, ул."Трета"№2 0884540812 034900740 1302228@edu.mon.bg
Основно училище "Отец Паисий" Пазарджик Огняново Мариана Манчева Манева с.Огняново, общ.Пазарджик, ул. "Васил Левски" № 69 0885772172 0350 89 820 1302185@edu.mon.bg
Средно училище "Д-р Петър Берон" Пазарджик Пазарджик Станка Иванова Пашова гр.Пазарджик 4400 ул."Неофит Бозвели"№29 0887 551 881 0887551881 1305831@edu.mon.bg
Средно училище "Георги Бенковски" Пазарджик Пазарджик Наталия Нинова Александрова бул.Христо Ботев 38 0888421446 918 951 1304948@edu.mon.bg
Средно училище "Георги Брегов" Пазарджик Пазарджик Добринка Илиева Райкова Пазарджик бул."Георги Бенковски" №20 0887557568 445309 1305338@edu.mon.bg
Средно училище "Димитър Гачев" Пазарджик Пазарджик Валери Георгиев Стоянов "Веслец" 26 0876 46 50 75 0879 493 239 1301234@edu.mon.bg
Спортно училище Пазарджик Пазарджик Пазарджик Георги Ангелов Георгиев бул. "Христо Ботев" №38 0898726423 034443519 1300013@edu.mon.bg
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЦАРИЦА ЙОАННА" Пазарджик Пазарджик Георги Илиев Гатев гр.Пазарджик ул.Царица Йоанна"4 0894387080 1301911@edu.mon.bg
Професионална гимназия по фризьорство и ресторантьорство Пазарджик Пазарджик Янка Димитрова Денчева град Пазарджик ул. "Граф Игнатиев" 3а 0893410593 0893410593 1303344@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ" Пазарджик Пазарджик Василка Найденова Димова "П.Волов" №1 0888590056 452819 1307267@edu.mon.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Пазарджик Боряна Димитрова Кънева - Томова гр.Пазарджик ул."Васил Априлов" № 1 0885403834 444387 1302534@edu.mon.bg
I Основно училище "Свети Климент Охридски" Пазарджик Пазарджик Грета Христова Димитрова ул. Васил Левски №58 0885347890 0885347890 1302502@edu.mon.bg
Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" Пазарджик Пазарджик Веско Пенов Чавдаров ул. "Бузлуджа" 59 0887616560 485913 1301724@edu.mon.bg
Основно училище "Христо Смирненски" Пазарджик Пазарджик Галина Иванова Барова УЛ. ,,МАРИЯ ЛУИЗА" №10 0885671018 0885671018 1304930@edu.mon.bg
Начално училище "Отец Паисий" Пазарджик Пазарджик Динка Йорданова Танчева град Пазарджик ул."Константин Величков" №44 0887540525 034 98 78 88 1301222@edu.mon.bg
Начално училище "Никола Фурнаджиев" Пазарджик Пазарджик Ангел Малинов Малинов ул."Ц.Церковски"№1 0883720740 0883720740 1305320@edu.mon.bg
Начално училище "Георги Сава Раковски" Пазарджик Пазарджик Хита Цанкова Гьошева ул. "Тополница" №9 гр. Пазарджик 0887547515 0887547515 1301254@edu.mon.bg
Начално училище "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" Пазарджик Пазарджик Каталина Николова Спасова гр. Пазарджик ул. "Дойран" N1 0888751914 0888751914 1301215@edu.mon.bg
Начално училище "Васил Друмев" Пазарджик Пазарджик Илиана Георгиева Чалъкова гр.Пазарджик ул."Завоя на Черна" № 15 0885710084 0885710119 1301247@edu.mon.bg
ПРОФИЛИРАНА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Константин Величков” Пазарджик Пазарджик Радка Николаева Спасова Сан Стефано № 1 0888100761 444596 1309018@edu.mon.bg
ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ "БЕРТОЛТ БРЕХТ" Пазарджик Пазарджик Велка Иванова Недялкова 4400 Пазарджик ул. "Пирдоп" №1 0887356143 482939 1304290@edu.mon.bg
Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" Пазарджик Пазарджик Иванка Христова Ваклинова гр.Пазарджик ул."Сан Стефано" №1 -0894393134 44 45 88 1302580@edu.mon.bg
Основно училище "Стефан Захариев" Пазарджик Пазарджик Стефан Георгиев Ангелов ул. "Васил Петлешков", № 1, Пазарджик 0893455988 480026 1302517@edu.mon.bg
ЦСОП Пазарджик Пазарджик Илия Николов Минчев ул."Веслец"2А 0877029416 442493 1302705@edu.mon.bg
Професионална гимназия по икономика и мениджмънт Пазарджик Пазарджик Таня Костадинова Благова бул."Христо Ботев" № 115а 0882449940 48-02-86 1301139@edu.mon.bg
Професионална гимназия по строителство и архитектура Пазарджик Пазарджик Петя Михайлова Иванова ул."Кочо Честименски" № 33 0878999829 034 442667 school@pgsa-paz.com ; 1304332@edu.mon.bg
Професионална гимназия по химични и хранителни технологии Пазарджик Пазарджик Тодор Иванов Джамбов гр.Пазарджик, ул."Я.Матакиев" № 1 0889012640 0889012640 1302961@edu.mon.bg
Професионална гимназия по механоелектротехника Пазарджик Пазарджик Мариана Георгиева Китина 4400 Пазарджик бул."Цар Освободител" 105 0877339622; 0893351981 0877339622 1302769@edu.mon.bg
Основно училище "Проф. Иван Батаклиев" Пазарджик Пазарджик Даниела Ангелова Кемчева ул. Екзарх Йосиф №15 0885231519 0885231519 school@batakliev.org
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ Пазарджик Пазарджик Лидия Трендафилова Панайотова ул. "Синитевска" № 1 0877464949 44 60 61 1303006@edu.mon.bg
Основно училище "Константин Величков " Пазарджик Паталеница Никола Георгиев Колев с. Паталеница ул. 49 № 1 0885712274 21-27 1302043@edu.mon.bg
ОсновноУчилище " Кочо Честименски " Пазарджик Пищигово Мария Славчева Златарева ул. Първа №8 с. Пищигово общ. Пазарджик 0887154603 0899894748 1302299@edu.mon.bg
Основно училище "Христо Ботев" Пазарджик Сарая Ирина Костадинова Василева ул. " Тридесета " № 40 0885712558; 0886440444 0885712558 1301980@edu.mon.bg
Основно училище "Васил Априлов" Пазарджик Синитово Гергана Стоилова Божкова с. Синитово, ул. Първа №46 0898729863 0885720303 1303321@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ" Пазарджик Хаджиево Недка Димитрова Георгиева с.Хаджиево,общ.Пазарджик ул."Първа"21 0896626302 0896626302 1302192@edu.mon.bg
Начално училище "Кирил и Методий" Пазарджик Черногорово Гергана Димиранова Георгиева с.Черногорово,ул."Първа"№1 0887628546 0885799696 1301654@edu.mon.bg
Основно училище "Асен Златаров" Пазарджик Черногорово Татяна Миткова Сребринова С.ЧЕРНОГОРОВО УЛ. "ШЕСТА "№ 6 0897616475 0885731310 1302566@edu.mon.bg
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ " ХРИСТО БОТЕВ" Пазарджик Юнаците Недялка Иванова Бодурова ул."Първа", № 16, с.Юнаците, община Пазарджик 0885781001 0885781001 1307713@edu.mon.bg