Вие сте във ...... ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2022 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2021 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2020 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2018 г.РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2022 г.
Община Населено място Име на институцията Име, презиме, фамилия
НА ДИРЕКТОР
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Батак Батак ОУ "Отец Паисий" Райна Петрова Вълчинова ЧР-8-29/ 14.04.2022
2 Батак Батак ПГГСД "Стефан Божков" Невена Димитрова Кавлакова ЧР-8-28/ 14.04.2022
3 Батак Нова махала СУ "Кирил и Методий" Диана Стоянова Бонжолова ЧР-8-68/ 28.04.2022
4 Батак Фотиново ОУ " Св.Климент Охридски" Димитрийка Димитрова Миховска ЧР-8-67/ 28.04.2022
5 Белово Белово СУ "Ал. Иванов - Чапай" Спаска Симеонова Кузманова ЧР-8-64/ 27.04.2022
6 Белово Мененкьово ОУ "Отец Паисий" Бисер Йосифов Паров ЧР-8-24/ 13.04.2022
7 Брацигово Исперихово ОУ "Христо Ботев" Иван Рангелов Иванов ЧР-8-22/ 13.04.2022
8 Брацигово Брацигово НУ "Васил Петлешков" Валентина Стойнева Тръндушева ЧР-8-39/ 19.04.2022
9 Брацигово Брацигово СУ "Народни будители" Росица Ангелова Дафова ЧР-8-53/ 21.04.2022
10 Брацигово Бяга ОУ "Христо Ботев" Владимир Иванов Гегусков ЧР-8-38/ 19.04.2022
11 Велинград Биркова ОУ "Д-р. Петър Берон" Муса Салихов Чолаков ЧР-8-2/ 24.03.2022
12 Велинград Велинград СУ "Св.св.Кирил и Методий Ани Николова Василева ЧР-8-4/ 24.03.2022
13 Велинград Велинград ОУ "Хр.Ботев" Марияна Здравкова Байлова ЧР-8-88/ 09.05.2022
14 Велинград Велинград СУ "Васил Левски" Емил Искренов Моллов ЧР-8-58/ 26.04.2022
15 Велинград Велинград ОУ "Неофит Рилски" Юлия Димитрова Трионджиева ЧР-8-34/ 18.04.2022
16 Велинград Велинград НПГГС "Хр.Ботев" Стефан Борисов Шулев ЧР-8-63/ 27.04.2022
17 Велинград Велинград ЦСОП Елена Иванова Канлиева ЧР-8-102/ 11.05.2022
18 Велинград Велинград ОУ "Г.Бенковски" Лиляна Петрова Зирева ЧР-8-48/ 20.04.2022
19 Велинград Велинград ПГД "Иван Вазов" Росица Ангелова Рускова ЧР-8-76/ 09.05.2022
20 Велинград Велинград ПГИТ "Ал. Константинов" Любка Милкова Байлова ЧР-8-115/ 13.05.2022
21 Велинград Кръстава ОУ "Васил Левски" Муса Реджепов Бирков ЧР-8-36/ 19.04.2022
22 Велинград Грашево ОУ "Васил Левски" Муса Салих Онбашиев ЧР-8-32/ 18.04.2022
23 Велинград Драгиново СУ "Методий Драгинов" Дуня Миленова Бошнакова ЧР-8-50/ 20.04.2022
24 Велинград Света Петка СУ "Христо Смирненски" Юмер Мустафа Хамза ЧР-8-54/ 21.04.2022
25 Велинград Пашови ОУ "Иван Вазов" Мустафа Мехмед Бандьо ЧР-8-74/ 29.04.2022
26 Велинград Абланица ОУ "Христо Ботев" Елена Атанасова Халева ЧР-8-60/ 27.04.2022
27 Лесичово Церово ОУ "Христо Ботев" София Атанасова Банкина ЧР-8-114/ 13.05.2022
27_1 Лесичово Церово ОУ "Христо Ботев" Дима Георгиева Пенчева - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ЧР-8-100/ 11.05.2022
28 Лесичово Динката ОУ "Кочо Честеменски" Пенка Николова Йорданова ЧР-8-98/ 11.05.2022
29 Лесичово Калугерово ОбУ "Христо Ботев" Йорданка Любенова Пешлова ЧР-8-20/ 12.04.2022
30 Пазарджик Ивайло ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Ивана Георгиева Пепечкова ЧР-8-106/ 12.05.2022
31 Пазарджик Мало Конаре ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Славка Трайкова Апостолова ЧР-8-83/ 09.05.2022
32 Пазарджик Мокрище ОУ "Св. Климент Охридски" Атанаска Славчева Стамболийска ЧР-8-37/ 19.04.2022
33 Пазарджик Звъничево ОУ "Васил Левски" Камелия Викторова Борисова ЧР-8-93/ 10.05.2022
34 Пазарджик Алеко Константиново ОУ "Св. Климент Охридски" Ангелина Крумова Лазарова ЧР-8-43/ 20.04.2022
35 Пазарджик Гелеменово ОУ "Отец Паисий " Атанаска Николова Чуркина ЧР-8-78/ 09.05.2022
36 Пазарджик Главиница ОУ "Христо Ботев" Славея Делчева Маринова-Методиева ЧР-8-45/ 20.04.2022
37 Пазарджик Говедаре ОУ "Отец Паисий" Диана Йорданова Фодулска-Огорелкова ЧР-8-47/ 20.04.2022
38 Пазарджик Величково ОУ "Васил Левски" Емилия Сотирова Апостолова ЧР-8-101/ 11.05.2022
39 Пазарджик Братаница ОУ "Христо Ботев" Даниела Иванова Навущанова ЧР-8-51/ 20.04.2022
40 Пазарджик Паталеница ОУ "Константин Величков" Никола Георгиев Колев ЧР-8-103/ 11.05.2022
41 Пазарджик Пищигово ОУ "К.Честименски" Мария Славчева Златарева ЧР-8-111/ 12.05.2022
42 Пазарджик Синитово ОУ "Васил Априлов" Гергана Стоилова Божкова ЧР-8-108/ 12.05.2022
43 Пазарджик Огняново ОУ "Отец Паисий" Марияна Манчева Манева ЧР-8-97/ 11.05.2022
44 Пазарджик Пазарджик СУ "Димитър Гачев" Валери Георгиев Стоянов ЧР-8-15/ 05.04.2022
45 Пазарджик Пазарджик СУ Пазарджик Георги Ангелов Георгиев ЧР-8-89/ 09.05.2022
46 Пазарджик Пазарджик ПГИМ Таня Костадинова Благова ЧР-8-44/ 20.04.2022
47 Пазарджик Пазарджик НУ "Отец Паисий" Динка Йорданова Танчева ЧР-8-65/ 27.04.2022
48 Пазарджик Пазарджик НУ "Васил Друмев" Илиана Георгиева Чалъкова ЧР-8-8/ 01.04.2022
49 Пазарджик Пазарджик ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Веско Пенов Чавдаров ЧР-8-70/ 28.04.2022
50 Пазарджик Пазарджик ПГСС "Царица Йоанна" Георги Илиев Гатев ЧР-8-56/ 26.04.2022
51 Пазарджик Пазарджик НУ "Г.С.Раковски" Хита Цанкова Гьошева ЧР-8-19/ 12.04.2022
52 Пазарджик Пазарджик ОУ "Проф. Ив. Батаклиев" Даниела Ангелова Кемчева ЧР-8-79/ 09.05.2022
53 Пазарджик Пазарджик ОУ "Стефан Захариев" Стефан Георгиев Ангелов ЧР-8-18/ 12.04.2022
54 Пазарджик Пазарджик ОУ "Христо Ботев" Боряна Димитрова Кънева-Томова ЧР-8-73/ 29.04.2022
54_1 Пазарджик Пазарджик ОУ "Христо Ботев" Сашка Симеонова Каменска - по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ ЧР-8-1/ 07.03.2022 ЧР-8-5/ 28.03.2022
55 Пазарджик Пазарджик ПГХХТ Тодор Иванов Джамбов ЧР-8-31/ 18.04.2022
56 Пазарджик Пазарджик I ОУ "Св. Кл. Охридски" Грета Христова Димитрова ЧР-8-80/ 09.05.2022
57 Пазарджик Пазарджик ПГ "Аксаков" Иванка Христова Ваклинова ЧР-8-113/ 13.05.2022
58 Пазарджик Пазарджик ПГ МЕТ Мариана Георгиева Китина ЧР-8-69/ 28.04.2022
59 Пазарджик Пазарджик ЕГ "Б. Брехт" Велка Иванова Недялкова ЧР-8-6/ 31.03.2022
60 Пазарджик Пазарджик НУ "Васил Левски" Каталина Николова Спасова ЧР-8-71/ 29.04.2022
61 Пазарджик Пазарджик ЦСОП Илия Николов Минчев ЧР-8-49/ 20.04.2022
62 Пазарджик Пазарджик Средношколско общежитие Стайо Стоянов Гарноев ЧР-8-11/ 05.04.2022
63 Пазарджик Пазарджик ПГ по фризьорство и ресторантьо Янка Димитрова Денчева ЧР-8-77/ 09.05.2022
64 Пазарджик Пазарджик СУ "Г. Бенковски" Наталия Нинова Александрова ЧР-8-94/ 10.05.2022
65 Пазарджик Пазарджик ПГ по ПТ Лидия Трендафилова Панайотова ЧР-8-110/ 12.05.2022
66 Пазарджик Пазарджик ПГСА Петя Михайлова Иванова ЧР-8-96/ 11.05.2022
67 Пазарджик Пазарджик ОУ "Хр. Смирненски" Галина Иванова Барова ЧР-8-26/ 13.04.2022
68 Пазарджик Пазарджик НУ "Никола Фурнаджиев" Георги Христов Бодуров ЧР-8-105/ 12.05.2022
69 Пазарджик Пазарджик СУ "Георги Брегов" Добринка Илиева Райкова ЧР-8-84/ 09.05.2022
70 Пазарджик Пазарджик СУ "Д-р П.Берон" Станка Иванова Пашова ЧР-8-87/ 09.05.2022
71 Пазарджик Пазарджик ОУ "Любен Каравелов" Василка Найденова Димова ЧР-8-82/ 09.05.2022
72 Пазарджик Пазарджик ПМГ "К. Величков" Радка Николаева Спасова ЧР-8-27/ 13.04.2022
73 Пазарджик Черногорово НУ "Кирил и Методий" Гергана Димиранова Георгиева ЧР-8-66/ 28.04.2022
74 Пазарджик Черногорово ОУ "Ас.Златаров" Татяна Миткова Сребринова ЧР-8-33/ 18.04.2022
75 Пазарджик Юнаците ОУ "Христо Ботев" Недялка Иванова Бодурова ЧР-8-107/ 12.05.2022
76 Пазарджик Сарая ОУ "Христо Ботев" Ангел Малинов Малинов ЧР-8-3/ 24.03.2022
77 Пазарджик Хаджиево ОУ "Георги Бенковски" Недка Димитрова Георгиева ЧР-8-112/ 12.05.2022
78 Панагюрище Панагюрище СУ "НЕШО БОНЧЕВ" Веска Йорданова Барова ЧР-8-57/ 26.04.2022
79 Панагюрище Панагюрище ПГИТМТ Лушка Стоянова Апостолова ЧР-8-117/ 13.05.2022
80 Панагюрище Панагюрище ОУ "Проф. М. Дринов" Екатерина Петрова Футекова ЧР-8-81/ 09.05.2022
81 Панагюрище Панагюрище ОУ "20 април" Дида Владимирова Карайлева ЧР-8-40/ 19.04.2022
82 Панагюрище Поибрене ОУ "СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Дидка Лукова Пенева ЧР-8-10/ 01.04.2022
83 Панагюрище Попинци ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Ненка Андонова Загорска ЧР-8-116/ 13.05.2022
84 Пещера Пещера ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Калинка Йорданова Павлова ЧР-8-85/ 09.05.2022
85 Пещера Пещера СУ "Св. Климент Охридски" Павлинка Антониева Шопова-Начкова ЧР-8-46/ 20.04.2022
86 Пещера Пещера ПГХВТ "Атанас Ченгелев" Славия Златанова Григорова ЧР-8-35/ 18.04.2022
87 Пещера Пещера ОУ "Петко Рачов Славейков" Пенка Панайотова Христоскова ЧР-8-75/ 29.04.2022
88 Пещера Пещера НУ "Михаил Куманов" Виолета Михаилова Паева ЧР-8-86/ 09.05.2022
89 Пещера Пещера ОбУ "Любен Каравелов" Величка Василева Василева ЧР-8-17/ 12.04.2022
90 Пещера Пещера НУ "Михаил Каролиди " Петър Ангелов Николов ЧР-8-109/ 12.05.2022
91 Ракитово Ракитово СУ "Св.Кл.Охридски" Дафинка Георгиева Клечарова ЧР-8-72/ 29.04.2022
92 Ракитово Ракитово ОУ "Христо Ботев" Мария Георгиева Казанджиева ЧР-8-61/ 27.04.2022
93 Ракитово Дорково ОУ "Христо Ботев" Ангел Божидаров Гивечев ЧР-8-16/ 07.04.2022
94 Ракитово Костандово ОУ "Неофит Рилски " Юлия Методиева Спасова-Гарабитова ЧР-8-21/ 13.04.2022
95 Септември Карабунар ОУ "Христо Ботев" Катя Богданова Михова ЧР-8-92/ 10.05.2022
96 Септември Ковачево ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Миглена Стоянова Динкова ЧР-8-7/ 31.03.2022
97 Септември Злокучене НУ "Св. св. Кирил и Методий" Екатерина Андонова Донова ЧР-8-41/ 19.04.2022
98 Септември Варвара ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Надежда Атанасова Грозданова ЧР-8-42/ 19.04.2022
99 Септември Ветрен ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Лена Благоева Парова ЧР-8-25/ 13.04.2022
100 Септември Ветрен дол ОУ "Христо Смирненски" Нина Ангелова Георгиева ЧР-8-55/ 26.04.2022
101 Септември Виноградец ПГ по Транспорт Мария Цончева Кръстева-Делина ЧР-8-9/ 01.04.2022
102 Септември Виноградец ОУ "Г. Бенковски " Йорданка Милушева Мутова ЧР-8-95/ 11.05.2022
103 Септември Семчиново ОбУ "Христо Ботев" Гергана Александрова Недялкова ЧР-8-59/ 27.04.2022
104 Септември Септември СУ "Христо Ботев" Галина Здравкова Дишкова ЧР-8-13/ 05.04.2022
105 Септември Септември СУ "Христо Смирненски" Мирослава Василева Стоянова ЧР-8-104/ 12.05.2022
106 Септември Септември ПГ по МЗС Нина Кирилова Дачева ЧР-8-12/ 05.04.2022
107 Септември Септември НУ "Васил Левски" Йорданка Иванова Николова ЧР-8-23/ 13.04.2022
108 Стрелча Стрелча НУ "Паисий Хилендарски" Иванка Николова Илиева ЧР-8-90/ 10.05.2022
109 Стрелча Стрелча СУ "Св. св. Кирил и Методий" Ганчо Танчев Грозев ЧР-8-52/ 21.04.2022
110 Сърница Сърница СУ "Св. св. Кирил и Методий" Росен Росенов Ибишев ЧР-8-14/ 05.04.2022
111 Сърница Побит камък ОУ "Никола Вапцаров" Неджибе Али Дурльова ЧР-8-62/ 27.04.2022
112 Сърница Медени поляни ОУ "Георги С. Раковски" Казима Мехмед Двуяк ЧР-8-30/ 15.04.2022