Вие сте във ...... ДЕКЛАРАЦИИ по ЗПКОНПИ

АРХИВ 2022 г.

Списък на лицата, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2023 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2022 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2021 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2020 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2019 г.

Входящи номера на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ към 31.12.2018 г.РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ, ПОДАДЕНИ ПРЕЗ 2023 г.
Община Населено място Име на институцията Име, презиме, фамилия
НА ДИРЕКТОР
Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ
1 Батак Батак ОУ "Отец Паисий" Райна Петрова Вълчинова ЧР-8-23/ 02.03.2023
2 Батак Батак ПГГСД "Стефан Божков" Невена Димитрова Кавлакова ЧР-8-19/ 22.02.2023
3 Батак Нова махала СУ "Кирил и Методий" Диана Стоянова Бонжолова ЧР-8-89/ 03.05.2023
4 Батак Фотиново ОУ " Св.Климент Охридски" Димитрийка Димитрова Миховска ЧР-8-54/ 19.04.2023
5 Белово Белово СУ "Ал. Иванов - Чапай" Спаска Симеонова Кузманова ЧР-8-108/ 11.05.2023
6 Белово Мененкьово ОУ "Отец Паисий" Бисер Йосифов Паров ЧР-8-12/ 16.02.2023
7 Брацигово Исперихово ОУ "Христо Ботев" Иван Рангелов Иванов ЧР-8-3/ 25.01.2023
8 Брацигово Брацигово НУ "Васил Петлешков" Валентина Стойнева Тръндушева ЧР-8-45/ 04.04.2023
9 Брацигово Брацигово СУ "Народни будители" Росица Ангелова Дафова ЧР-8-118/ 15.05.2023
10 Брацигово Бяга ОУ "Христо Ботев" Владимир Иванов Гегусков ЧР-8-90/ 03.05.2023
11 Велинград Биркова ОУ "Д-р. Петър Берон" Муса Салихов Чолаков ЧР-8-8/ 13.02.2023
12 Велинград Велинград СУ "Св.св.Кирил и Методий Ани Николова Василева ЧР-8-9/ 14.02.2023
13 Велинград Велинград ОУ "Хр.Ботев" Марияна Здравкова Байлова ЧР-8-93/ 04.05.2023
14 Велинград Велинград СУ "Васил Левски" Емил Искренов Моллов ЧР-8-34/ 22.03.2023
15 Велинград Велинград ОУ "Неофит Рилски" Юлия Димитрова Трионджиева ЧР-8-47/ 05.04.2023
16 Велинград Велинград НПГГС "Хр.Ботев" Георги Василев Янчев ЧР-8-38/ 30.03.2023 ЧР-8-82/ 27.04.2023
17 Велинград Велинград ЦСОП Елена Иванова Канлиева ЧР-8-60/ 20.04.2023
18 Велинград Велинград ОУ "Г.Бенковски" Лиляна Петрова Зирева ЧР-8-94/ 04.05.2023
19 Велинград Велинград ПГД "Иван Вазов" Росица Ангелова Рускова ЧР-8-21/ 24.02.2023
20 Велинград Велинград ПГИТ "Ал. Константинов" Любка Милкова Байлова ЧР-8-77/ 25.04.2023
21 Велинград Кръстава ОУ "Васил Левски" Муса Реджепов Бирков ЧР-8-65/ 21.04.2023
22 Велинград Грашево ОУ "Васил Левски" Муса Салих Онбашиев ЧР-8-76/ 25.04.2023
23 Велинград Драгиново СУ "Методий Драгинов" Дуня Миленова Бошнакова ЧР-8-1/ 18.01.2023
24 Велинград Света Петка СУ "Христо Смирненски" Юмер Мустафа Хамза ЧР-8-62/ 21.04.2023
25 Велинград Пашови ОУ "Иван Вазов" Мустафа Мехмед Бандьо ЧР-8-27/ 13.03.2023
26 Велинград Абланица ОУ "Христо Ботев" Елена Атанасова Халева ЧР-8-113/ 11.05.2023
27 Лесичово Церово ОУ "Христо Ботев" Дима Георгиева Пенчева ЧР-8-71/ 24.04.2023
28 Лесичово Динката ОУ "Кочо Честеменски" Владислава Николова Шангалова ЧР-8-37/ 29.03.2023 ЧР-8-84/ 28.04.2023
29 Лесичово Калугерово ОбУ "Христо Ботев" Йорданка Любенова Пешлова ЧР-8-109/ 11.05.2023
30 Пазарджик Ивайло ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Ивана Георгиева Пепечкова ЧР-8-100/ 09.05.2023
31 Пазарджик Мало Конаре ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Славка Трайкова Апостолова ЧР-8-58/ 20.04.2023
32 Пазарджик Мокрище ОУ "Св. Климент Охридски" Атанаска Славчева Стамболийска ЧР-8-29/ 15.03.2023
33 Пазарджик Звъничево ОУ "Васил Левски" Камелия Викторова Борисова ЧР-8-80/ 26.04.2023
34 Пазарджик Алеко Константиново ОУ "Св. Климент Охридски" Ангелина Крумова Лазарова ЧР-8-52/ 19.04.2023
35 Пазарджик Гелеменово ОУ "Отец Паисий " Атанаска Николова Чуркина ЧР-8-25/ 08.03.2023
36 Пазарджик Главиница ОУ "Христо Ботев" Славея Делчева Маринова-Методиева ЧР-8-68/ 24.04.2023
37 Пазарджик Говедаре ОУ "Отец Паисий" Диана Йорданова Фодулска-Огорелкова ЧР-8-30/ 15.03.2023
38 Пазарджик Величково ОУ "Васил Левски" Емилия Сотирова Апостолова ЧР-8-36/ 29.03.2023
39 Пазарджик Братаница ОУ "Христо Ботев" Даниела Иванова Навущанова ЧР-8-111/ 11.05.2023
40 Пазарджик Паталеница ОУ "Константин Величков" Никола Георгиев Колев ЧР-8-98/ 09.05.2023
41 Пазарджик Пищигово ОУ "К.Честименски" Мария Славчева Златарева ЧР-8-83/ 27.04.2023
42 Пазарджик Синитово ОУ "Васил Априлов" Гергана Стоилова Божкова ЧР-8-114/ 12.05.2023
43 Пазарджик Огняново ОУ "Отец Паисий" Марияна Манчева Манева ЧР-8-48/ 10.04.2023
44 Пазарджик Пазарджик СУ "Димитър Гачев" Валери Георгиев Стоянов ЧР-8-42/ 31.03.2023
45 Пазарджик Пазарджик СУ Пазарджик Георги Ангелов Георгиев ЧР-8-105/ 09.05.2023
46 Пазарджик Пазарджик ПГИМ Таня Костадинова Благова ЧР-8-59/ 20.04.2023
47 Пазарджик Пазарджик НУ "Отец Паисий" Динка Йорданова Танчева ЧР-8-55/ 19.04.2023
48 Пазарджик Пазарджик НУ "Васил Друмев" Илиана Георгиева Чалъкова ЧР-8-74/ 25.04.2023
49 Пазарджик Пазарджик ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Веско Пенов Чавдаров ЧР-8-72/ 24.04.2023
50 Пазарджик Пазарджик ПГСС "Царица Йоанна" Георги Илиев Гатев ЧР-8-106/ 11.05.2023
51 Пазарджик Пазарджик НУ "Г.С.Раковски" Хита Цанкова Гьошева ЧР-8-46/ 04.04.2023
52 Пазарджик Пазарджик ОУ "Проф. Ив. Батаклиев" Даниела Ангелова Кемчева ЧР-8-35/ 28.03.2023
53 Пазарджик Пазарджик ОУ "Стефан Захариев" Стефан Георгиев Ангелов ЧР-8-6/ 31.01.2023
54 Пазарджик Пазарджик ОУ "Христо Ботев" Боряна Димитрова Кънева-Томова ЧР-8-7/ 03.02.2023
55 Пазарджик Пазарджик ПГХХТ Тодор Иванов Джамбов ЧР-8-44/ 03.04.2023
56 Пазарджик Пазарджик I ОУ "Св. Кл. Охридски" Грета Христова Димитрова ЧР-8-22/ 24.02.2023
57 Пазарджик Пазарджик ПГ "Аксаков" Иванка Христова Ваклинова ЧР-8-116/ 15.05.2023
58 Пазарджик Пазарджик ПГ МЕТ Мариана Георгиева Китина ЧР-8-53/ 19.04.2023
59 Пазарджик Пазарджик ЕГ "Б. Брехт" Велка Иванова Недялкова ЧР-8-16/ 17.02.2023
60 Пазарджик Пазарджик НУ "Васил Левски" Каталина Николова Спасова ЧР-8-40/ 31.03.2023
61 Пазарджик Пазарджик ЦСОП Илия Николов Минчев ЧР-8-50/ 18.04.2023
62 Пазарджик Пазарджик Средношколско общежитие Стайо Стоянов Гарноев ЧР-8-20/ 23.02.2023
63 Пазарджик Пазарджик ПГ по фризьорство и ресторантьо Янка Димитрова Денчева ЧР-8-70/ 24.04.2023
64 Пазарджик Пазарджик СУ "Г. Бенковски" Наталия Нинова Александрова ЧР-8-97/ 05.05.2023
65 Пазарджик Пазарджик ПГ по ПТ Лидия Трендафилова Панайотова ЧР-8-96/ 05.05.2023
66 Пазарджик Пазарджик ПГСА Петя Михайлова Иванова ЧР-8-99/ 09.05.2023
67 Пазарджик Пазарджик ОУ "Хр. Смирненски" Галина Иванова Барова ЧР-8-39/ 31.03.2023
68 Пазарджик Пазарджик НУ "Никола Фурнаджиев" Ангел Малинов Малинов ЧР-8-125/25.07.2023 ЧР-8-128/ 17.08.2023
69 Пазарджик Пазарджик СУ "Георги Брегов" Добринка Илиева Райкова ЧР-8-57/ 19.04.2023
70 Пазарджик Пазарджик СУ "Д-р П.Берон" Станка Иванова Пашова ЧР-8-64/ 21.04.2023
70_1 Пазарджик Пазарджик СУ "Д-р П.Берон" Йорданка Атанасова Нанкова ЧР-8-133/ 14.09.2023 ЧР-8-134/ 12.10.2023
71 Пазарджик Пазарджик ОУ "Любен Каравелов" Василка Найденова Димова ЧР-8-78/ 25.04.2023
72 Пазарджик Пазарджик ПМГ "К. Величков" Радка Николаева Спасова ЧР-8-33/ 20.03.2023
73 Пазарджик Черногорово НУ "Кирил и Методий" Гергана Димиранова Георгиева ЧР-8-107/ 11.05.2023
74 Пазарджик Черногорово ОУ "Ас.Златаров" Татяна Миткова Сребринова ЧР-8-28/ 14.03.2023
75 Пазарджик Юнаците ОУ "Христо Ботев" Недялка Иванова Бодурова ЧР-8-112/ 11.05.2023
76 Пазарджик Сарая ОУ "Христо Ботев" Ангел Малинов Малинов ЧР-8-5/ 30.01.2023
76_1 Пазарджик Сарая ОУ "Христо Ботев" Ирина Костадинова Василева ЧР-8-126/ 25.07.2023 ЧР-8-129/ 22.08.2023
77 Пазарджик Хаджиево ОУ "Георги Бенковски" Недка Димитрова Георгиева ЧР-8-73/ 24.04.2023
78 Панагюрище Панагюрище СУ "НЕШО БОНЧЕВ" Веска Йорданова Барова ЧР-8-31/ 17.03.2023
79 Панагюрище Панагюрище ПГИТМТ Лушка Стоянова Апостолова ЧР-8-75/ 25.04.2023
80 Панагюрище Панагюрище ОУ "Проф. М. Дринов" Екатерина Петрова Футекова ЧР-8-87/ 03.05.2023
81 Панагюрище Панагюрище ОУ "20 април" Дида Владимирова Карайлева ЧР-8-17/ 17.02.2023
82 Панагюрище Поибрене ОУ "СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Дидка Лукова Пенева ЧР-8-24/ 07.03.2023
83 Панагюрище Попинци ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Ненка Андонова Загорска ЧР-8-56/ 19.04.2023
84 Пещера Пещера ОУ "Св. Патриарх Евтимий" Калинка Йорданова Павлова ЧР-8-115/ 15.05.2023
85 Пещера Пещера СУ "Св. Климент Охридски" Павлинка Антониева Шопова-Начкова ЧР-8-117/ 15.05.2023
86 Пещера Пещера ПГХВТ "Атанас Ченгелев" Славия Златанова Григорова ЧР-8-32/ 17.03.2023
87 Пещера Пещера ОУ "Петко Рачов Славейков" Пенка Панайотова Христоскова ЧР-8-63/ 21.04.2023
88 Пещера Пещера НУ "Михаил Куманов" Виолета Михаилова Паева ЧР-8-91/ 03.05.2023
89 Пещера Пещера ОбУ "Любен Каравелов" Величка Василева Василева ЧР-8-61/ 20.04.2023
90 Пещера Пещера НУ "Михаил Каролиди " Нина Петкова Якофова ЧР-8-121/ 09.06.2023 ЧР-8-123/ 10.07.2023
91 Ракитово Ракитово СУ "Св.Кл.Охридски" Дафинка Георгиева Клечарова ЧР-8-66/ 21.04.2023
92 Ракитово Ракитово ОУ "Христо Ботев" Мария Георгиева Казанджиева ЧР-8-92/ 03.05.2023
93 Ракитово Дорково ОУ "Христо Ботев" Ангел Божидаров Гивечев ЧР-8-14/ 16.02.2023
94 Ракитово Костандово ОУ "Неофит Рилски " Юлия Методиева Спасова-Гарабитова ЧР-8-26/ 09.03.2023
95 Септември Карабунар ОУ "Христо Ботев" Катя Богданова Михова ЧР-8-81/ 26.04.2023
96 Септември Ковачево ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Миглена Стоянова Динкова ЧР-8-18/ 21.02.2023
97 Септември Злокучене НУ "Св. св. Кирил и Методий" Екатерина Андонова Донова ЧР-8-15/ 16.02.2023
98 Септември Варвара ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Надежда Атанасова Грозданова ЧР-8-69/ 24.04.2023
99 Септември Ветрен ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Лена Благоева Парова ЧР-8-11/ 16.02.2023
100 Септември Ветрен дол ОУ "Христо Смирненски" Нина Ангелова Георгиева ЧР-8-102/ 09.05.2023
101 Септември Виноградец ПГ по Транспорт Мариана Стефанова Гущерова ЧР-8-13/ 16.02.2023
102 Септември Виноградец ОУ "Г. Бенковски " Йорданка Милушева Мутова ЧР-8-4/ 26.01.2023
103 Септември Семчиново ОбУ "Христо Ботев" Гергана Александрова Недялкова ЧР-8-110/ 11.05.2023
104 Септември Септември СУ "Христо Ботев" Галина Здравкова Дишкова ЧР-8-49/ 12.04.2023
105 Септември Септември СУ "Христо Смирненски" Мирослава Василева Стоянова ЧР-8-104/ 09.05.2023
106 Септември Септември ПГ по МЗС Нина Кирилова Дачева ЧР-8-41/ 31.03.2023
107 Септември Септември НУ "Васил Левски" Йорданка Иванова Николова ЧР-8-88/ 03.05.2023
108 Стрелча Стрелча НУ "Паисий Хилендарски" Иванка Николова Илиева ЧР-8-95/ 04.05.2023
109 Стрелча Стрелча СУ "Св. св. Кирил и Методий" Ганчо Танчев Грозев ЧР-8-2/ 25.01.2023
110 Сърница Сърница СУ "Св. св. Кирил и Методий" Росен Росенов Ибишев ЧР-8-86/ 03.05.2023
111 Сърница Побит камък ОУ "Никола Вапцаров" Неджибе Али Дурльова ЧР-8-103/ 09.05.2023
112 Сърница Медени поляни ОУ "Георги С. Раковски" Младен Ясенов Бутрев ЧР-8-101/ 09.05.2023
113 Пазарджик Пазарджик РУО - Пазарджик Соня Лазарова Денева ЧР-9-1/ 24.01.2023
114 Пазарджик Пазарджик РУО - Пазарджик Марияна Петрова Кандева ЧР-9-3/ 11.05.2023
115 Пазарджик Пазарджик РУО - Пазарджик Катя Тодорова Михайлова ЧР-9-2/ 09.05.2023