Вие сте във ...... ДЕКЛАРАЦИИ по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
ОбщинаНаселено място Код на институцията Име на институцията Име, фамилия Съгласие за публикуването на декларациите Декларации
Батак Батак 1302491 ОУ "Отец Паисий" Райна Вълчинова ДА Преглед на декларациите
Батак Батак 1302783 ПГГСД "Стефан Божков" Невена Кавлакова ДА Преглед на декларациите
Батак Нова махала 1300015 СУ "Кирил и Методий" Сезин Медева ДА Преглед на декларациите
Батак Фотиново 1302420 ОУ " Св.Климент Охридски" Димитрийка Миховска ДА Преглед на декларациите
Белово Белово 1308667 СУ "Ал. Иванов - Чапай" Спаска Кузманова ДА Преглед на декларациите
Белово Мененкьово 1308560 ОУ "Отец Паисий" Бисер Паров ДА Преглед на декларациите
Брацигово Брацигово 1307213 НУ "Васил Петлешков" Валентина Тръндушева ДА Преглед на декларациите
Брацигово Брацигово 1301566 СУ "Народни будители" Росица Дафова ДА Преглед на декларациите
Брацигово Бяга 1302071 ОУ "Христо Ботев" Владимир Гегусков ДА Преглед на декларациите
Брацигово Исперихово 1302096 ОУ "Христо Ботев" Иван Иванов ДА Преглед на декларациите
Велинград Абланица 1302438 ОУ "Христо Ботев" Елена Халева ДА Преглед на декларациите
Велинград Биркова 1301610 ОУ "Д-р. Петър Берон" Муса Чолаков ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1311390 НПГГС "Хр.Ботев" Стефан Шулев ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301707 ОУ " Г.Бенковски " Лиляна Зирева ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1306811 ОУ "Неофит Рилски" Юлия Трионджиева ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301699 ОУ "Хр.Ботев" Марияна Байлова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1302979 ПГД "Иван Вазов" Росица Рускова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1304231 ИПГИТ Любка Байлова ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1302573 СУ "Васил Левски" Емил Моллов ДА Преглед на декларациите
Велинград Велинград 1301674 СУ "Св.св.Кирил и Методий Ани Василева ДА Преглед на декларациите
Велинград Грашево 1301382 ОУ "Васил Левски" Муса Онбашиев ДА Преглед на декларациите
Велинград Драгиново 1301852 СУ "Методий Драгинов" Дуня Бошнакова ДА Преглед на декларациите
Велинград Кръстава 1301628 ОУ "Васил Левски" Муса Бирков ДА Преглед на декларациите
Велинград Пашови 1301514 ОбУ "Иван Вазов" Мустафа Бандьо ДА Преглед на декларациите
Велинград Света Петка 1302349 СУ "Христо Смирненски" Юмер Хамза ДА Преглед на декларациите
Лесичово Динката 1309813 ОУ "Кочо Честеменски" Пенка Йорданова ДА Преглед на декларациите
Лесичово Калугерово 1302114 Обединено училище Христо Ботев Йорданка Пешлова ДА Преглед на декларациите
Лесичово Церово 1302445 ОУ "Христо Ботев" Дима Пенчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Алеко Константиново 1302453 ОУ "Св. Климент Охридски" Ангелина Лазарова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Братаница 1302025 ОУ "Христо Ботев" Даниела Навущанова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Величково 1301860 ОУ "Васил Левски" Емилия Апостолова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Гелеменово 1303456 ОУ " Отец Паисий " Атанаска Чуркина ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Главиница 1307598 ОУ "Христо Ботев" Славея Маринова-Методиева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Говедаре 1302178 ОУ "Отец Паисий" Диана Фодулска - Огорелкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Звъничево 1302032 ОУ "Васил Левски" Камелия Борисова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Ивайло 1302235 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Ивана Пепечкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Мало Конаре 1302146 ОУ"Св. св. Кирил и Методий" Славка Апостолова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Мокрище 1302228 ОУ "Св. Климент Охридски" Атанаска Стамболийска ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Огняново 1302185 ОУ "Отец Паисий" Марияна Манева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302502 I ОУ "Св. Климент Охридски" Грета Димитрова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304290 ЕГ "Б. Брехт" Велка Недялкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301215 НУ "Васил Левски" Каталина Спасова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301254 НУ "Г.С.Раковски" Хита Гьошева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305320 НУ "Никола Фурнаджиев" Иванка Шушнева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301222 НУ "Отец Паисий" Динка Танчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301247 НУ Васил Друмев Илиана Чалъкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1307267 ОУ "Любен Каравелов" Василка Димова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301717 ОУ "Проф. Ив. Батаклиев" Даниела Кемчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301724 ОУ "Св.св.Кирил и Методий" Веско Чавдаров ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302517 ОУ "Стефан Захариев" Стефан Ангелов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302534 ОУ "Христо Ботев" Боряна Кънева - Томова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304930 ОУ" Христо Смирненски" Галина Барова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302580 ПГ "Иван С. Аксаков" Иванка Ваклинова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302769 ПГ МЕТ Мариана Китина ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1303006 ПГ по ПТ Лидия Панайотова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301139 ПГИМ Таня Благова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1303344 ПГпо фризьорство и ресторантьорство Янка Денчева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304332 ПГСА Петя Иванова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301911 ПГСС "Царица Йоанна" Георги Гатев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1302961 ПГХХТ Тодор Джамбов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1309018 ПМГ "К. Величков" Радка Спасова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1304948 СУ "Г. Бенковски" Наталия Александрова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305338 СУ "Георги Брегов" Добринка Райкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1301234 СУ "Димитър Гачев" Валери Стоянов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305831 СУ "Д-р П.Берон" Станка Пашова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1300013 СУ Пазарджик Георги Георгиев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Паталеница 1302043 ОУ "Константин Величков" Никола Колев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пищигово 1302299 ОУ "К.Честименски" Мария Златарева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Сарая 1301980 ОУ "Христо Ботев" Ангел Малинов ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Синитово 1303321 ОУ "Васил Априлов" Гергана Божкова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Хаджиево 1302192 ОУ"Георги Бенковски" Недка Георгиева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Черногорово 1301654 НУ "Кирил и Методий" Гергана Георгиева ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Черногорово 1302566 ОУ "Ас.Златаров" Татяна Сребринова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Юнаците 1307713 ОУ "Христо Ботев" Недялка Бодурова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1301749 ОУ "20 април" Дида Карайлева ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1301731 ОУ "Проф. М. Дринов" Екатерина Футекова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1305587 ПГИТМТ Лушка Апостолова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Панагюрище 1302623 СУ "НЕШО БОНЧЕВ" Веска Барова ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Поибрене 1305555 ОУ "СВЕЩ. НЕДЕЛЬО ИВАНОВ" Дидка Пенева ДА Преглед на декларациите
Панагюрище Попинци 1302301 ОбУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" Ненка Загорска ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301329 НУ " Михаил Каролиди " Петър Николов ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301343 НУ"Михаил Куманов" Виолета Паева ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1304357 ОУ "Любен Каравелов" Величка Василева ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1300034 ОУ "Петко Рачов Славейков" Пенка Христоскова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1301763 ОУ"Св. Патриарх Евтимий" Калинка Павлова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1302819 ПГХВТ"Атанас Ченгелев" Славия Григорова ДА Преглед на декларациите
Пещера Пещера 1302630 СУ"Св. Климент Охридски" Павлинка Шопова-Начкова ДА Преглед на декларациите
Ракитово Дорково 1302324 ОУ "Христо Ботев" Ангел Гивечев ДА Преглед на декларациите
Ракитово Костандово 1300054 ОУ "Неофит Рилски " Юлия Спасова-Гарабитова ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1302722 ВУИ"Ангел Узунов" Георги Янушев ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1304532 ОУ "Христо Ботев" Мария Казанджиева ДА Преглед на декларациите
Ракитово Ракитово 1301770 СУ "Св.Кл.Охридски" Дафинка Клечарова ДА Преглед на декларациите
Септември Варвара 1301806 ОУ "Никола Йонков Вапцаров" Надежда Грозданова ДА Преглед на декларациите
Септември Ветрен 1301891 ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" Лена Парова ДА Преглед на декларациите
Септември Ветрен дол 1301813 ОУ "Христо Смирненски" Нина Георгиева ДА Преглед на декларациите
Септември Виноградец 1301902 ОУ " Г. БЕНКОВСКИ " Йорданка Мутова ДА Преглед на декларациите
Септември Виноградец 1301013 ПГ по Транспорт Мария Кръстева - Делина ДА Преглед на декларациите
Септември Злокучене 1301521 НУ "Св. св. Кирил и Методий" Екатерина Донова ДА Преглед на декларациите
Септември Карабунар 1302064 ОУ "Христо Ботев" Катя Михова ДА Преглед на декларациите
Септември Ковачево 1301810 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" Миглена Динкова ДА Преглед на декларациите
Септември Семчиново 1301838 ОУ "Христо Ботев" Гергана Недялкова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1301368 НУ "Васил Левски" Йорданка Николова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1302993 ПГ по МЗС Нина Дачева ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1301788 СУ "Христо Ботев" Галина Дишкова ДА Преглед на декларациите
Септември Септември 1303889 СУ"Христо Смирненски" Мирослава Стоянова ДА Преглед на декларациите
Стрелча Стрелча 1301375 НУ "Паисий Хилендарски" Иванка Илиева ДА Преглед на декларациите
Стрелча Стрелча 1302662 СУ Ганчо Грозев ДА Преглед на декларациите
Сърница Медени поляни 1302406 ОУ "Георги С. Раковски" Младен Бутрев ДА Преглед на декларациите
Сърница Побит камък 1304923 ОУ "Никола Вапцаров" Неджибе Дурльова ДА Преглед на декларациите
Сърница Сърница 1300706 СУ "Св. св. Кирил и Методий" Росен Ибишев ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1305459 ДГ "Юрий Гагарин" Жозефина Сертова ДА Преглед на декларациите
Пазарджик Пазарджик 1300750 ДГ "Валентина Терешкова" Живка Спасова ДА Преглед на декларациите