20
фев.
2023

„ДИГИТАЛНА РАНИЦА“- публично събитие за популяризиране на дейностите по проект „Образование за утрешния ден“

От 15 до 17 февруари 2023 година във Велинград е реализирано публично събитие по Дейност 7 „Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.“ по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд.  

Събитието е проведено с директори, заместник-директори и учители от образователните институции от област Пазарджик.

Информационната кампания е открита с приветствие към участниците от госпожа Дора Дулчева-Величкова, началник на РУО-Пазарджик и координатор на териториалния екип за организация и управление на проекта.

108 училища и детски градини  от област Пазарджик са получили финансиране по проекта, до момента 53 учители са обучени за преподаване на кодиране и програмиране. Сформирани са 220 клуба за повишаване на дигиталните компетентности и умения на учениците, осигурена е техника за училищата – електронни дисплеи и лаптопи.

Акцент на събитието е представянето на разработената единна електронна платформа за образователни услуги и съдържание (ЕЕПОУС) „Дигитална раница“. В първата част на събитието е показана структурата на платформата и начините за достъпване до нея. Във втората част учители презентират платформата MozaBook и необятните възможности, които дава тя за създаване на дигитални ресурси.

Дигитализацията в образованието е приоритет на Европейската комисия. Прилагането на облачни технологии в образованието ще осигури достъпност, актуалност и управление на образователните ресурси като основа за качествено образование.

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“  е на обща стойност 103 213 202.01лева и е с продължителността от 50 месеца. Проектът се изпълняват от МОН като конкретен бенефициент.